Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Неорганична химия / Научна конференция "135 години университетско образование по неорганична химия", 30-31 октомври 2024 г.

   

135 години университетско образование по неорганична химия

100 години самостоятелна катедра Неорганична химия

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Факултет по химия и фармация

fhf_large

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволстието да Ви поканим на научна конференция по случай 135 години университетско образование по Неорганична химия. Конференцията ще се проведе на 30 и 31 октомври 2024 година във Факултета по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“.

Поканени са да присъстват всички бивши и настоящи възпитаници на катедрата, както и работещите в областта на неорганичната химия.

ПОСТЕР

 

Преподаването по неорганична химия започва още от първата година на създаването на Висшето училище. Лекциите по неорганична и по аналитична химия са поверени на един същ преподавател - проф. Н. Добрев. През 1904 г. се създава обща катедра по Неорганическа и аналитическа химия, ръководители на която са последователно проф. Добрев и проф. З. Караогланов. От 1924 г. се оформя самостоятелна катедра по Неорганична химия под ръководството на проф. Д. Баларев.

Към катедрата е създадена единствената в страната учебна лаборатория по радиохимия, в която се извършва полезна за страната приложна и научно-изследователска работа.

Институтът за чисти и особено чисти вещества (ИЧОЧВ) е създаден като самостоятелно структурно звено към Химическия факултет през 1985 г., а от 2000 г. е към структурата на катедрата по Обща и неорганична химия.

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Неорганичен синтез, Катализ, Координационна химия, Неорганични материали, Наноматериали, Радиохимия и Методика на обучението по неорганична химия.

 

ПРОГРАМА

 

РЕГИСТРАЦИЯ

За участие в конференцията, попълнете формулярa за заявка и прикачете абстракт на доклада:

Форма за онлайн регистрация

 

Краен срок за изпращане на заявка за участие и абстракт на доклад - 15.09.2024 г.

Краен срок за потвърждаване на приет абстракт - 25.09.2024 г.

Участието в конференцията е БЕЗПЛАТНО.

 

Изисквания за оформление на абстракта

Използвайте образеца за абстракт

Една страница (формат А4) на български език.

Изпращане в електронен вариант в RTF или MSWord формат.

Полета: ляво – 3.0 см; дясно – 2.0 см; горе – 3.0 см; долу – 2.0 см.

Основен текст – шрифт TimesNewRoman, големина на буквите 12, междуредие 1.5, Justified.

Заглавие – с главни букви, шрифт TimesNewRoman, Bold, големина на буквите 14, Centered.

Автори и адрес – шрифт TimesNewRoman, големина на буквите 12, Centered; името на докладващия автор да е подчертано.

Адресът (Italics) да включва: организация, научно звено, пощенски адрес и email.

-------------------------------------

Уважаеми участници,

Списание "Обучение по природни науки и върхови технологии", издавано от НИОН "Аз-буки" предоставя възможност на всички желаещи да публикуват своите доклади, оформени като научни публикации.

Списанието е включено в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране и публикуваните в него статии се реферират и индексират в: Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCO и Google Scholar.

Повече информация ще откриете тук

-------------------------------------

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

доц. д-р Мартин Цветков

гл.ас. д-р Златина Златанова

гл.ас. д-р Надежда Ангелова

гл.ас. д-р Веска Кирчева

докторант Елжана Енчева

студент Стефани Петрова

студент Добрина Иванова

 

КОНТАКТИ

e-mail: inorg@chem.uni-sofia.bg