Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / 50-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие, 25 – 27 октомври 2024 г., гр. София

   

НАЧАЛО | ТАКСИ И СРОКОВЕ | РЕГИСТРАЦИЯ | РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ | МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ

 

Министерство на образованието и науката

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Факултет по химия и фармация

Съюз на химиците в България

Регионално управление на образованието – София-град

 

 

ПОКАНА

за участие в

50-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема:

„Юбилейна конференция по химическо образование“

25 – 27 октомври 2024 г.

гр. София

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Формиране на ключови умения чрез обучението по химия и природни науки

STEM практики

Експериментът в природонаучното образование: от началното училище до университета

Дигитални компетентности и дигитални ресурси в обучението по природни науки

Изследвания в химическото образование

 

Клуб „Млад химик“: представяне на лауреатите от Национален ученически конкурс „Празник на химията 2024“

Клуб „Кандидат-студент“: представяне на специалностите във Факултета по химия и фармация, магистър и доктор в направление „Педагогика на обучението по химия”, квалификационни програми за учители

Форум: Резултати от PISA – какво следва?

 

В рамките на конференцията ще се проведе награждаване на лауреати в конкурса 2024 г. за наградите за учители по химия на името на „проф. Димитър Платиканов“, учредена и финансирана от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Сайт на конференцията

При затруднение, копирайте този адрес в браузъра: https://bit.ly/2QBO8UF

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

доц. д-р Елена Бояджиева

Зам. председател:

доц. д-р Милена Кирова

Секретар:

гл. ас. д-р Александра Камушева

Членове:

проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова

доц. д-р Александрия Генджова

гл. ас. д-р Нина Маркова

гл. експерт Весислава Панджерова, МОН

ст. експерт Петя Иванова

Мартина Евгениева

Мартина Ценова

Наско Стаменов

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател:

проф. дхн Борислав Тошев

Членове:

проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова

доц. д-р Елена Бояджиева

доц. д-р Милена Кирова

доц. д-р Александрия Генджова

гл. ас. д-р Александра Камушева

гл. ас. д-р Нина Маркова

 

За контакти:

доц. д-р Елена Бояджиева, тел. 02/ 81 61 327

доц. д–р Милена Кирова, тел. 02 81 61 372

гл. ас. д-р Александра Камушева, тел. 02/81 61 243

e-mail: chemconf@abv.bg

 

Конференцията се подкрепя финансово от Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“ по договор 80-10-172/18.04.2024