Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / проф. д-р Васил Атанасов

   

Професионална Автобиография

 

Васил Атанасов

Email: vatanasov@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161-609

Факс: + 359 2 9625-438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • бакалавър, 2004, химия (аналитична химия), СУ „Св. Кл. Охридски”
 • магистър, 2005, медицинска химия, СУ „Св. Кл. Охридски”
 • доктор, 2009, химия (аналитична химия), Висша атестационна комисия
 • доктор, 2019, медицина (токсикология), Военномедицинска академия

 

Професионално развитие

 • професор, медицина (токсикология), Софийски университет, 2021 -
 • професор, медицина (токсикология), Военномедицинска академия, 2020 -
 • доцент, медицина (токсикология), Военномедицинска академия, 2012-2020
 • гл. асистент, аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009 –
 • асистент, военна токсикология, Военномедицинска академия, 2010-2012
 • химик, Токсикохимична лаборатория, Военномедицинска академия, 2006-2008

Специализации и изследователски престои в чужбина

 • анализ на бойно-отровни вещества, OPCW, Словакия, октомври, 2012.
 • биохимия на токсините, Институт „Йозеф Щефан“, Словения, декември, 2011.

 

Научни интереси

 • аналитична токсикология (биохимични и инструментални хроматографски методи за анализ на токсични вещества в биологични проби)
 • съдебна токсикология (диагностика на отравяне в спешната медицина; постмортем токсикология; експертиза на наркотични вещества)
 • токсини в отровата от пепелянка (фосфолипаза А2, хемотоксини)

 

Избрани публикации

 1. Ivanov I, Stoykova S, Burdzhiev N, Pantcheva I, Atanasov V. Synthetic Cannabinoids 5F-QUPIC and MDMB-CHMICA in Plant Material–Identification and Quantification by Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS), Nuclear Magnetic Resonance (NMR), and High-Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection (HPLC-DAD). Analytical Letters 2021; 54(16): 2600-2610. DOI:10.1080/00032719.2021.1879109
 2. Ivanov I, Stoykova S, Ivanova E, Vlahova A, Burdzhiev N, Pantcheva I, Atanasov V. A case of 5F-ADB / FUB-AMB abuse: drug-induced or drug-related death? Forensic Science International 2019; 297: 372-377. DOI: 10.1016/j.forsciint.2019.02.005
 3. Stoykova S, Kiryakova T, Nikolov D, Nedzhib A, Pantcheva I, Atanasov V. Self-administrated propofol – a case report of a physician suicide. Toxicologie Analytique et Clinique 2018; 30: 142-148. DOI: 10.1016/j.toxac.2018.03.002
 4. Stoykova S, Kanev K, Pantcheva I, Atanasov V. Isolation and characterization of drugs of abuse in oral fluid by a novel preconcentration protocol. Analytical Letters 2016; 49(17): 2822–2832. DOI: 10.1080/00032719.2016.1155594

Списък с публикации

 

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • ROTA-Active: "„Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици", Член, МОН - ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
 • Анализ на „билкови смеси“ съдържащи нанесени синтетични канабиноиди, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Нови хоризонти за природните йонофорни антибиотици, Член, МОН - ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:КП-06-Н29/3 - 2018
 • Materials Networking (Twinning), Член, МОН - ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
 • Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден , Член, МОН - ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:BG05M2OP001-2.009-0028
 • Разработване на процедура за анализ на синтетичния канабиноид ВВ-22 (QUICHIC) в търговски продукт (“билкова смес“) и биологични проби, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Сравнително разглеждане на потенциалното приложение на салиномицин, монензин и DMSA като антидоти при интоксикации с кадмий, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2008 – 2014

Аналитична химия

Аналитична химия с инструментални методи

молекулярна биология, биология, ЕООС (Биологически факултет)
2009 - 2012 Аналитична химия химия, компютърна химия (ФХФ)
2010 - Аналитична токсикология медицинска химия (ФХФ)
2012 - Съдебна токсикология медицина / фармация и др.
2014 - Аналитична химия фармация (ФХФ)
2016 - Токсикология фармация (ФХФ)

 

Други научни дейности

Член на редакционната колегия на:

 • MD Medical Data (Belgrade)