Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / проф. д-р Стефан Цаковски

   

Професионална Автобиография

 

STs

Стефан Цаковски

Email: STsakovski@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161426

Факс: + 359 2 9625 438

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – химия – неорганична и аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1992
 • Доктор – Аналитична химия, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, 1999

Професионално развитие

 • асистент, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, 1997 – 1999
 • главен асистент, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, 1999 – 2004
 • доцент, Неорганична химия, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, 2004 – 2012
 • професор, Аналитична химия, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, 2012 –

Специализации и изследователски престои в чужбина

 • Потсдамски Университет, Потсдам, Германия
 • Университет „Бабеш Боляй”, Клуж-Напока, Румъния
 • Университет Аристотел, Солун, Гърция
 • Технически Университет, Виена, Австрия
 • Униветситет Антверпен, Антверпен, Белгия
 • Университет „Фридрих Шилер“, Йена, Германия
 • Гдански политехнически Университет, Гданск, Полша

Научни интереси

 • Aналитична химия на околната среда
 • Хемометрия и екометрия
 • Химическо образование

Избрани публикации (до 5)

 1. A. Astel, S. Tsakovski, P. Barbieri and V. Simeonov. Comparison of Self-Organizing Maps Classification Approach with Cluster and Principal Components Analysis for Large Environmental Data Sets. Water Res., 41 (19), 2007, 4566-4578
 2. S. Tsakovski, M. Tobiszewski, V. Simeonov, Z. Polkowska and J. Namiesnik. Chemical Composition of Water from the Roofs in Gdansk, Poland. Envir. Pollut., 158, 2010, 84-91
 3. B. Campos, N. Garcia-Reyero, C. Rivetti, L. Escalon, T. Habib, R. Tauler, S. Tsakovski, B. Pina and C. Barata. Identification of metabolic pathways in daphnia magna explaining hermetic effects of selective serotonin reuptake inhibitors and 4-nonyphenol using transcriptomic and phenotypic responses. ES&T, 47 (16), 2013, 9434-3443
 4. M. Farrés, S. Platikanov, S. Tsakovski, R. Tauler. Comparison of the variable importance in projection (VIP) and of the selectivity ratio (SR) methods for variable selection and interpretation. J. Chemometr., 29 (10), 2015, 528-536.
 5. G. Yotova, M. Padareva, M. Hristova, A. Astel, M. Georgieva, N. Dinev and S. Tsakovski. Establishment of geochemical background and threshold values for 8 potential toxic elements in the Bulgarian soil quality monitoring network. Sci. Total Environ., 643, 2018, 1297-1303

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • Разработване на комплексна методология за оценка на химичното въздействие на язовирите върху прилежащите им повърхностни водни тела, Ръководител на проекта, Фонд Научни изследвания, 2023 –
 • Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, Член на колектива, МОН, 2018 –
 • Оценка на въздействието на пречиствателните станции за отпадни води върху водни обекти, Ръководител на проекта, Фонд Научни изследвания, 2017 – 2021

Преподавателска дейност

Период от до Дисциплина Специалност
От 2008 Статистическа обработка на данни Бакалавърски програми „Компютърна химия” и „Химия и информатика”
От 2008 Приложна статистика Бакалавърска програма „Екохимия”
От 2012 Екометрия Бакалавърска програма „Екохимия”
От 2012 Хемометрия Бакалавърски програми „Компютърна химия” и „Химия”
От 2013 Информационни технологии и статистика Магистърска програма „Фармация”

Други научни дейности

Член на редакционната колегия на:

 • Molecules

Рецензент на публикации в:

 • TrAC, Journal of Environmental Science & Health, Journal of Hazardous Materials, Water, Air, and Soil Pollution, Environmental Modelling&Software, Central European J Chemistry, Analytica Chimica Acta, Analytical Letters, Analytical & Bioanalytical Chemistry, Chemometrics & Intelligent Laboratory Systems, Talanta, Chemosphere.

Съавторство в книги и глави от книги

 • S. Tsakovski, V. Simeonov. Hasse Diagrams as Exploratory Tool in Environmental Data Mining: A Case Study. In: Multicriteria ordering and ranking: Partial orders, ambiquities and applied issues. (Editors: J. Owsinski and R. Bruggemann), Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2008, 49-65pp.
 • S. Tsakovski, V. Simeonov. Chemometrics as a Tool for Treatment Processing of Multiparametric Analytical Data Sets. In: Analytical Measurements in Aquatic Environments (Analytical Chemistry) (J. Namiesnik and P. Szefer Eds.), Chapter 15, CRC Press and IWA Publishing, 2009, pp. 369-387. ISBN 478-3-4200-8268-5.
 • Stefan Tsakovski and Vasil Simeonov. "Hasse Diagram Technique Contributions to Environmental Risk Assessment." Multi-indicator Systems and Modelling in Partial Order. Springer New York, 2014, pp. 293-313

Учебници и учебни помагала

 1. А. Пенчев, Т. Апостолова, Ст. Цаковски. Химия и опазване на околната среда за 9. Клас – задължителна подготовка. Лодос, С., 2001.
 2. А. Соколова, Хр. Калпачка, Ст. Цаковски. Да се подготвим за зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда. Неорганична химия. Анубис, С., 2002.
 3. А. Соколова, Хр. Калпачка, Ст. Цаковски. Да се подготвим за зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда. Органична химия. Анубис, С., 2002.
 4. Ст. Цаковски, Л. Боянова, А. Соколова, П. Рибарска, Н Енчева, Т. Монова, Г. Петров. Е-курс за обучение по Химия и опазване на околната среда за 9. клас. http://content.e-edu.bg/course/category.php?id=33
 5. Ст. Цаковски, Л. Боянова, А. Соколова, П. Рибарска, Т. Монова, Н Енчева. Е-курс за обучение по Химия и опазване на околната среда за 10. клас. http://content.e-edu.bg/course/category.php?id=40
 6. Шишиньова, М., М. Градинарова, Ст. Цаковски, Е. Илиева, Л. Банчева, И. Враджалиева, Н. Йоргова. Човекът и природата за шести клас. Анубис, С., 2007.
 7. Шишиньова, М., М. Градинарова, Ст. Цаковски, Е. Илиева, Л. Банчева, И. Враджалиева, Н. Йоргова. Човекът и природата за шести клас. Учебна тетрадка. Анубис, С., 2007.
 8. Шишиньова, М., М. Градинарова, Ст. Цаковски, Е. Илиева, И. Враджалиева, Л. Банчева, Н. Йоргова. Човекът и природата за шести клас. Книга за учителя. Анубис, С., 2007.
 9. Шишиньова, М., М. Градинарова, Ст. Цаковски, И. Враджалиева, Е. Илиева, Н. Йоргова. Тестове по Човекът и природата за 6. клас. Анубис, С., 2007.
 10. Шишиньова, М., М. Градинарова, Ст. Цаковски, И. Враджалиева, Е. Илиева, Н. Йоргова. Тестове по Човекът и природата за 5. клас. Анубис, С., 2007.
 11. Ст. Цаковски, А. Соколова, Р. Николова, М. Дочева. Химия и опазване на околната среда. Тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит. Анубис, С., 2008.
 12. Ст. Цаковски, В. Димитрова, Н. Eнчева, A. Генджова, С. Попова, М. Дочева. Химия и опазване на околната среда за 7. клас. Анубис, С., 2008.
 13. Ст. Цаковски, В. Димитрова, Н. Eнчева, A. Генджова, С. Попова, М. Дочева. Химия и опазване на околната среда за 7. клас. Учебна тетрадка. Анубис, С., 2008.
 14. Ст. Цаковски, В. Димитрова, Н. Eнчева, A. Генджова, С. Попова, М. Дочева. Химия и опазване на околната среда за 7. клас. Книга за учителя. Анубис, С., 2008.
 15. Ст. Цаковски, В. Димитрова, Н. Eнчева, A. Генджова, С. Попова, Р. Петрова. Химия и опазване на околната среда за 8. клас. Анубис, С., 2009.
 16. Цаковски, С., Генджова, А., Николова, Р. Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. Химия и опазване на околната среда за 9. клас. София: Анубис, 2018.
 17. Цаковски, С., Генджова, А., Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. Химия и опазване на околната среда за 7. клас. София: Анубис, 2018.
 18. Цаковски, С. Цанова, П., Генджова, А., Николова, Р. Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М., Шуманова Г. Химия и опазване на околната среда за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. София: Анубис, 2018.
 19. Цаковски, Ст., Василева, П., Генджова, А., Толев, Б., Шуманова, Г. Химия и опазване на околната среда за 8 клас. София: Анубис, 2017.
 20. Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. Човекът и природата за 6 клас. София: Анубис, 2017.
 21. Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. Човекът и природата за 5 клас. София: Анубис, 2016.
 22. Цаковски, С., Цанова, П., Генджова, А., Николова, Р. Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М., Шуманова Г. Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. София: Анубис, 2018.
 23. Цаковски, С., Генджова, А., Николова, Р. Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 9. Клас. София: Анубис, 2018.
 24. Цаковски, Ст., Василева, П., Генджова, А., Толев, Б., Шуманова, Г. Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 8. клас. София: Анубис, 2017.
 25. Цаковски, С., Генджова, А., Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 7. клас. София: Анубис, 2018.
 26. Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. Книга за учителя по човекът и природата за 6 клас. София: Анубис, 2017.
 27. Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И., Митева, П. Книга за учителя по човекът и природата за 5 клас. София: Анубис, 2016.
 28. Цаковски, С., Генджова, А., Толев, Б., Енчева, Н., Дочева, М. Учебна тетрадка по химия и опазване на околната среда за 7. клас. София: Анубис, 2018.
 29. Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. Учебна тетрадка по човекът и природата за 6 клас. София: Анубис, 2017.
 30. Шишиньова, М., Цаковски, С., Генджова, А., Златкова, Е., Илиева, Е., Банчева, Л., Вражалиева, И. Учебна тетрадка по човекът и природата за 5 клас. София: Анубис, 2016.