Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / гл. асистент д-р Даниела Цекова

   

Професионална Автобиография

 

DTsekovaPicture

 

Даниела Цветанова Цекова

Email: DTsekova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161347

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – специалност химия, специализация неорганична и аналитична химия, Химически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”
 • доктор – шифър „Аналитична химия”, СУ „Св. Кл. Охридски”

Професионално развитие

 • асистент, СУ „Св. Кл. Охридски” 2000 - 2008
 • старши асистент, СУ „Св. Кл. Охридски” 2008
 • главен асистент, СУ „Св. Кл. Охридски” от 2008

Научни интереси

 • координационна химия, комплекси на платина, паладий и злато, комплекси с противотуморно действие, инструментални методи за структурен анализ

Избрани публикации (до 5)

 1. G. Gencheva, D. Tsekova, G. Gochev, D. Mehandjiev, P. R. Bontchev: “Monomeric Au(II) complex with hematoporphyrin IX”, Inorg. Chem. Commun., 6 (2003) 325. Article Number: PII S1387-7003(02)00747-5 doi: 10.1016/S1387-7003(02)00747-5
 2. G. Gencheva, D. Tsekova, G. Gochev, G. Momekov, G. Tyuliev, V. Skumryev, M. Karaivanova, P. R. Bontchev, Synthesis, structural characterization and cytotoxic activity of novel paramagnetic platinum hematoporphyrin IX complexes – potent antitumour agents, Metal-Based Drugs, Volume 2007 (2007), Article ID 67 376, 13 pages. doi: 10.1155/2007/67376.
 3. G. Momekov, M. Karaivanova, I. Ugrinova, E. Pasheva, G. Gencheva, D. Tsekova, S. Arpadjan, P. R. Bontchev: In vitro pharmacological study of monomeric platinum(III) hematoporphyrin IX complexes, Invest. New Drugs, (2010), 10 pages. doi: 10.1007/s10637-010-9412-8.
 4. D. Tsekova, P. Gorolomova, G. Gochev, V. Skuryev, G. Momekov, D. Momekova, G. Gencheva: Synthesis, structure and in vitro cytotoxic studies on novel paramagnetic palladium(III) complexes with hematoporphyrin IX, Journal of Inorganic Biochemistry, 124 (2013) 54-62. doi: 10.1016/j.jinorgbio.2013.03.012
 5. G. Momekov, I. Ugrinova, E. Pasheva, D. Tsekova, G. Gencheva: Cellular Pharmacology of Palladinum(III) Hematoporphyrin IX Complexes: Solution Stability, Antineoplastic and Apoptogenic Activity, DNA Binding, and Processing of DNA-Adducts. International Journal of Molecular Science, 19, 2018, 2451, 21 pages; doi: 10.3390/ijms19082451

Учебници и учебни помагала

 1. Геомил Пеков, Даниела Цекова, Галина Генчева: Задачи по аналитична химия. Процеси и използването им в химичните методи за анализ, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София, 2016. ISBN 978-954-07-4100-0

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • “Проектиране на нови противотуморни препарати на основата на метални комплекси”, Фонд „Научни изследвания”, Министерство на образованието и науката, 2016 – , рък. доц. д-р Г. Генчева.

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
1999/2000 - упражнения по „Аналитична химия”специалности (редовно обучение): химия (180 часа); компютърна химия (120 часа); екохимия (120 часа);

ядрена химия (75 часа); инженерна химия и съвременни материали (75 часа); биология (45 часа); молекулярна биология (45 часа); екология и опазване на околната среда (45 часа); фармация (100 часа)

специалности (задочно обучение):

химия (74+40 часа); химия и английски (45 часа); биология (23часа); екология и опазване на околната среда (23 часа)

2011/2012 - упражнения по „Инструментални методи - II част”

специалности (редовно обучение): химия (15 часа); екохимия (15 часа);

ядрена химия (15 часа); химия и информатика (6 часа)

2011/2012 - упражнения по „Комплексни съединения в аналитичната химия” специалност (задочно обучение): химия (10 часа)
2015/2016 и 2016/2017 - лекции в част от курса по „Аналитична химия” специалности (редовно обучение): химия (30 часа); компютърна химия, екохимия; и химия и информатика (30 часа)
2017/2018 - лекции по „Аналитична химия”

специалности (редовно обучение): химия и английски (30 часа); биомениджмънт и устойчиво развитие (30 часа);

специалност (задочно обучение): химия (25+10 часа)

Рецензент на публикации в:

 • Bulg. Chem. Commun. (2)