Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / доц. д-р Мария Иванова

   

Професионална Автобиография

 

1

Мария Иванова

Email: ahmbi@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161210,

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация,

Стая 423

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – Органична и аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1984
 • доктор – Клинична лаборатория, Медицински университет - София”, 2009

Професионално развитие

 • Химик, Химически факултет, НИС, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1985 – 1992
 • Специалист, Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ “Майчин дом”, София-1992-2003
 • Завеждащ сектор“ Метабономика“, Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ “Майчин дом”, София 2003-2015
 • Експерт към Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ“Майчин дом“,София 2015-
 • Доцент, Катедра Аналитична химия, ФХФ, СУ “Св. Климент Охридски“ -2015-

Специализации и излседователски престои в чужбина

 • Курс по клинична генетика, TEMPUS, Банкя (1992);
 • Курс по превантивна медицина, Sestri Levante, Италия (1994);
 • Курс TEMPUS, ”Тенденции в Клиничната лаборатория”, София (1996);
 • Курс течна хроматография с мас-спектрометрия в „1st Balkan Waters HPLC&MS school“, Krug International/Hemtek/Waters, Belgrade, Serbia, (2006)

Научни интереси

 • Клинична
 • Метабономика
 • Редките наследствени метаболитни болести
 • Нови биомаркери за диагностика на вродени грешки на обмяната
 • Масспектрометриия и нови технологии в клиничната практика;

Избрани публикации (до 5)

 1. D.M. Avdjieva-Tzavella, M.B. Ivanova at al, First Bulgarian case of citrin deficiency caused by one novel and one recurrent mutation in the SLC25A13 gene (2014). Genetic counseling, 25 (3), 2014: 271-276
 2. I.S. Ivanov, D.N. Azmanov, M.B. Ivanova et al., Founder p.Arg 446* mutation in the PDHX gene explains over half of cases with congenital lactic acidosis in Roma children (2014). Molecular Genetics and Metabolism, 113(1-2 SI), 2014: 76-83
 3. DMS McHugh, CA Cameron, JE Abdenur, M Abdulrahman, O Adair, .. Ivanoava, Maria at al. Clinical validation of cutoff target ranges in newborn screening of metabolic disorders by tandem mass spectrometry: a worldwide collaborative project. Genetics in Medicine 13 (3), 2011, 230-254
 4. Zerjav Tansek, M., Groselj, U., Angelkova, N., Anton, D., Baric, I., Djordjevic, M., Grimci, L., Ivanova, M., Kadam, A., Kotori, V., Maksic, H., Marginean, O., Margineanu, O., Miljanovic, O., Moldovanu, F., Muresan, M., Nanu, M., Samardzic, M., Sarnavka, V., Savov, A., Stojiljkovic, M., Suzic, B., Tincheva, R., Tahirovic, H., Toromanovic, A., Usurelu, N., Battelino, T. Phenylketonuria screening and management in southeastern Europe - Survey results from 11 countries (2015) Orphanet Journal of Rare Diseases, 10 (1), art. no. 68, . DOI: 10.1186/s13023-015-0283-0 MZ
 5. Daniela Avdjieva-Tzavella, Albena Todorova, Hadil Kathom, Maria Ivanova, Iglika Yordanova, Tihomir Todorov, Ivan Litvinenko, Anna Dasheva-Dimitrova, Radka Tincheva: Barth syndrome in male and female siblings caused by a novel mutation in the TAZ gene. Genetic counseling (Geneva, Switzerland) (2016) 12/2016; 27(4)

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

Национални проекти:

 • „Mетабономни изследвания при новородени в българската популация“ – Научен фонд СУ“Св. Климент Охридски“, №172/13.04.2016 - ръководител
 • Модел на интензивен метаболитен скрининг за диагностика на наслествени болести в детска възраст“ – Фонд Научни изследвания, МОН (1997-1999) – член на колектив;
 • „Диагностика на вродени метаболитни болести в неонаталния период“ - Научен фонд на МУ-София (1997-2000) – член на колектив

Международни проекти:

 • „MS/MS Data Project and Laboratory Quality Improvement of NBS by MS/MS (Region 4 Stork)“, финансиран от The Health Resources and Services Administration (HRSA) and Maternal and Child Health Bureau (MCHB), USA, Grand U22MC03963 (2011-2012 г.) – член на колектив
 • „Collaborative Laboratory Integrated Reports (CLIR) - Newborn Screening Transnational Research Network“ - финансиран от The Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, USA (2012-2015 г.) – член на колектив

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност

2009 - 2018

2009 - 2019

От 2015 –

От 2015-

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Клинична химия

Клинична химия

Медицина, МУ-София

Клинична лаборатория, МУ-София

Фармация, ФХФ, СУ“Св. Кл. Охридски“

Медицински химия, ФХФ, СУ“Св. Кл. Охридски“

Съавторство в книги и глави от книги

 1. Редки генетични болести в две части. Под редакцията на Проф. Д. Тончева, Изд. Къща „Симпелпрес“, София (2014) ISBN 978-619-183-012-1

Учебници и учебни помагала

 1. “Медицинска генетика в клиничната практика”: Ръководство за лекари и студенти. Издателска къща CIELA София (1999),
  ISBN 954-649-199-3
 2. “Педиатрия: Учебник за студенти по медицина, Първо издание, „Арбилис“, Септември 2019,
  ISBN: 978-619-7063-32-5