Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели

   

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

проф. д-р ИВАЙЛА ПАНЧЕВА-КАДРЕВА

стая 424, телефон 8161 446

e-mail ahip@chem.uni-sofia.bg

 

проф. д-р ВАСИЛ АТАНАСОВ

стая 220, телефон 8161 609

email vatanasov@chem.uni-sofia.bg

 

проф. д-р ИРИНА КАРАДЖОВА

стая 421, 405, телефон 8161 356, 480

e-mail karadjova@chem.uni-sofia.bg

 

проф. д-р СТЕФАН ЦАКОВСКИ

стая 218, телефон 8161 426

e-mail STsakovski@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р АНИФЕ АХМЕДОВА

стая 438, телефон 8161 247

e-mail ahmedova@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р БОЙКА ЗЛАТЕВА

стая 431, 148, телефон 8161 243, 279

e-mail Zlateva@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р БОЯН ТОДОРОВ

стая 431, телефон 8161 243

email b.todorov@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ВАЛЕНТИНА ЛЮБОМИРОВА

стая 431, телефон 8161 243

e-mail vlah@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ГАЛИНА ГЕНЧЕВА

стая 403, телефон 8161 347

e-mail GGencheva@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ИВАНКА ДАКОВА

стая 434, телефон 8161 244

e-mail i.dakova@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА

стая 423, тел. 8161 210

e-mail m.ivanova@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р АЛЕКСАНДРА КАМУШЕВА

тел. 8161 243

e-mail akamusheva@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВА

стая 431, телефон 8161 243

e-mail ahvm@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ГАЛИНА ЙОТОВА

стая 426, телефон 8161 428

e-mail G.Yotova@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ДАНИЕЛА ЦЕКОВА

стая 403, телефон 8161 347

e-mail ahdi@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ЕЛИСАВЕТА МЛАДЕНОВА

стая 421, 405, телефон 8161 356, 480

e-mail ahem@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ИВО ИВАНОВ

стая 220, телефон 8161 609

e-mail ahidi@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р СИЛВИЯ СТОЙКОВА

стая 220, 221, телефон 8161 609

e-mail sstoykova@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ТАНЯ ЙОРДАНОВА

стая 434, телефон 8161 244

e-mail t.yordanova@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р ЦВЕТОМИЛ ВОЙСЛАВОВ

стая 420, телефон 8161 277

e-mail voyslavov@abv.bg

 

ас. д-р ВЯРА ВЕЛЧЕВА

стая 428, телефон 8161 345

e-mail ahvnv@chem.uni-sofia.bg

 

ас. ИВА БЕЛОВЕЖДОВА

стая 429, телефон 8161 388

e-mail ahib@chem.uni-sofia.bg

 

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ