Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Почетни членове

   

чл. кор. проф. дхн ДИМИТЪР ЦАЛЕВ

стая 422, телефон 8161 318

e-mail tsalev@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн ВАСИЛ СИМЕОНОВ

стая 419, телефон 8161 355

e-mail VSimeonov@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ

стая 422, телефон 8161 318

e-mail alexandrov@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн ИВЕЛИН КУЛЕВ

стая 430, телефон 8161 298

e-mail kuleff@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн СОНЯ ГАНЕВА

стая 420, 432, телефон 8161 277, 425

e-mail sganeva@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн РУМЯНА ДЖИНГОВА

стая 430, 148 телефон 8161 298, 279

e-mail RDjingovа@chem.uni-sofia.bg