Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Администрация / Отдел "Студенти"

   

 

ИНСПЕКТОР СТУДЕНТИ

ОКС Бакалавър, ОКС Магистър

Радка Поптолева
стая 104
тел. 02 8161 358
E-mail: dkrp@chem.uni-sofia.bg
   
ПРИЕМНО ВРЕМЕ: 10.00 - 12.00 ч.; 14.00 - 16.00 ч.
   

ИНСПЕКТОР СТУДЕНТИ

Специалност Фармация, Докторантури, СДК

Здравка Тошева
стая 103
тел. 02 8161 660
e-mail: ZTosheva@chem.uni-sofia.bg
   
ПРИЕМНО ВРЕМЕ: 10.00 - 12.00 ч.; 14.00 - 16.00 ч.