Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / График за изпитни сесии

   

График на сесията за бакалавърски специалности

Графикът на сесията е публикуван на 03.06.2024 г., последна промяна: 01.07.2024 г.

 

Специалност

Редовно обучение

2023/2024

I курс II курс III курс IV курс
лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Химия [АХ]
Екохимия
Инженерна химия и съвременни материали
Компютърна химия
Ядрена химия      
Химия и информатика  
Химия и английски език      
Изборни курсове                

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ: ХИМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

-----------------------------------

 

Изпитна сесия за специалност "Химия" (задочно обучение):

 

* Поправителният изпит за Химия-ЗАДОЧНО, Физикохимия I и II част ще бъде на 2 септември 2024 г., 10.00 ч. в Катедрата по физикохимия.

-----------------------------------

График на сесията за специалност „Фармация“

Разписанието на занятията е публикувано на 21.05.2024 г., последна промяна: 29.05.2024 г.

Редовно обучение

2023/2024

I курс II курс III курс IV курс V курс
лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ: ФАРМАЦИЯ

-----------------------------------

 

График на сесията за магистърски програми без специалност "Фармация"

Графикът на сесията е публикуван на 21.05.2024 г., последна промяна: 10.06.2024 г.

 

Магистърска програма

Редовно обучение
2023/2024
Задочно обучение
2023/2024
лятна сесия поправ. сесия лятна сесия поправ. сесия
word
word
word
word
Медицинска химия      
Изчислителна химия      
Дисперсни системи в химичните технологии      
Неорганични и хибридни материали за съвременните технологии      
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения      
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ      
Учител по химия