Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Проф. Петко Петков – заместник-декан на Факултета по химия и фармация беше отличен с награда „Питагор“ за 2024 г.

   

За шестнадесета поредна година Министерството на образованието и науката връчи наградите за наука "Питагор" на български учени и научни колективи със съществен принос за развитието на науката. Проф. д-р Петко Петков от Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ бе удостоен с награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки.

Photo_web-site_3

Снимкa: Пресцентър на МОН

 

Основната част от научните изследвания на проф. Петков са насочени към молекулно моделиране на метал-органични решетки – нов клас хибридни материали с потенциал за приложение в мембрани за разделяне на газове, фото- и електрокатализ, като компоненти в електрониката и др. Изчисленията се извършват в тясна връзка с експериментални проучвания. В рамките на научните си изследвания проф. Петков е създал и устойчиви сътрудничества с водещи учени в областта на материалознанието от Германия и Китай.

Photo_web-site

Проф. Петков е автор на 75 научни публикации в международни научни списания с импакт фактор (някои от които в много реномирани мултидисциплинарни издания като Nature Materials, Nature Communications, Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, Small), една глава от книга на международно издателство, две обзорни публикации и две публикации в списания без импакт фактор. По данни от Web of science общият брой независими цитирания на публикациите му е над 2200, а h-индексът му е 24.

 

Честито и много бъдещи научни успехи!