Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

   
1_reference

 

Водещ партньор:
Партньорски организации:

СРОК НА ПРОГРАМАТА: декември 2021 година

ОБЩА ЦЕЛ

Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на адаптирани съвременни модели и технологии за производство на здравословни храни за силна регионална биоикономика и за подобряване качеството на живот на населението на Република България.

Участие на научни екипи от Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски” по теми към научни задачи по Компоненти 2 и 3