Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Общо събрание 2018

   

18.12.2018 г.

На 18.12. 2018 г. от 10.00 ч. (зала № 2, Ректората) се свиква Общо събрание на Департамента по спорт със следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на директора за работата на Департамента по спорт за изтеклата година

2. Обсъждане и приемане на промени в правилника за управление на Департамента по спорт.

3. Обсъждане на проекта за създаване на Факултет по спорт в СУ "Св. Климент Охридски".

4. Разни

Регистрация на участниците - 09.30 ч. зала 2

Материали

 

 

Регистрация: 8,30 – 9,30 ч.

доц. Антон Хиджов, д-р
Председател на ОС