Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"

   

На 8 ноември 2019 г. , от 12,30 ч., в Конферентната зала, в Ректората на Софийския университет се проведе Международната научна конференция , организирана от Департамента по спорт. Участваха 79 гости и участници, а сборникът включва 52 броя доклади.

52 бр. доклади, 63 автори

МНК 2019

Докладите бяха представени в следните направления:

  1. ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТЪТ И РЕКРЕАЦИЯТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
  2. РЕКРЕАЦИЯТА, АНИМАЦИЯТА И СПОРТЪТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ
  3. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
  4. ВРЪЗКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА С ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ОБЛАСТИ