Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / ас. Валерия Луканова придоби научната и образователна степен "доктор"

   

06.11.2020 г.

На 05.11.2020 г. ас. Валерия Луканова придоби успешно научната и образователна степен "доктор" по научното направление: 1.3 Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт - джудо. Тя защити успешно своя докторски труд на тема: "Методика на обучението по джудо за деца от 7 до 10 - годишна възраст". Нека й пожелаем здраве, успехи и професионално израстване.