Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Проф. д-р Ирен Пелтекова - баскетбол / За контакти

   

Приемно време

Сряда - 11.00 - 12.00 ч. Ректората, стая 120

Четвъртък - 12.30 - 13.30 ч. Ст. Академик, зала 2

Служ.тел./ факс Ректората 02/9308 435; 02/ 944 2749

Служ.тел. Комплекс Академик 02/ 8720681

E-mail: peltekova@uni-sofia.bg