Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Гл. ас. д-р Мина Антонова - волейбол / Контакти

   

Приемно време

Понеделник - 13.00 - 14.00 ч. БФ

Сряда - 13.30 - 14.30 ч. Стая 120, Ректората

Email: miantonova@uni-sofia.bg;