Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Доц. д-р Антон Хиджов - спортно катерене и туризъм / Спорт / туризъм

   
туризъм

Заниманията по туризъм в СУ се провеждат от 1987 г. Заниманията включват преходи в ниската част на планината Витоша с продължителност около два астрономически часа в един полуден от понеделник до петък. Заниманията са теоретико-практически и включват запознаване с основите на техника и тактика на придвижване в планината, екипировка и съоръжения, опасности в планината и предпазване от тях, долекарска помощ и транспортиране на пострадал в планината, ориентиране в местността с карта, компас и JPS, похвати от алпинизма намиращи приложение в туристическата практика, основи на спелеологията и посещение на пещера и др. Заниманията се водят от квалифицирани преподаватели.

доц. д-р Антон Хиджов, СУ,

хоноруван преподавател Делчо Илчев, СУ,

доц. д-р Кънчо Долапчиев, змс, НСА, хоноруван преподавател СУ,

доц. д-р Николай Панайотов, НСА, хоноруван преподавател СУ,

хоноруван преподавател Кирил Михайлов СУ

Хоноруван преподавател Мариян Михайлов СУ