Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация / Гл. ас. д-р Биляна Туманова-Рангелова - плуване / Визитка

   

 

Състезател по плуване

Републикански шампион, Кандидат майстор на спорта - 1994-2001 г.

Треньор по плуване

Обучение на деца по плуване - 2003 - 2005 г.

Редактор, репортер

Редактор на спортни новини и предавания, изготвянe на репортажи - 2005-2010 г.

Треньор по плуване

Обучение по плуване на начинаещи, напреднали и състезатели - 2009- 2011 г.

Хоноруван препопдавател по плуване - Обучение по плуване на студенти от I-ви до V-ти курс в СУ „Климент Охридски“ - 2007- 20011 г.

Треньор по плуване

Обучение по плуване на бебета, деца и възрастни - 2011-2012 г.

Хоноруван препопдавател по плуване

Обучение по плуване на студенти от I-ви до V-ти курс - 2012-2016 г.

Треньор по плуване

Обучение по плуване на бебета - 2011-2018 г.

Асистент - Обучение по плуване на студенти от I-ви до V-ти курс, треньор на представителния отбор по плуване-мъже - 2016- 2018 г.

Завършва бакалавърска степен в НСА "Васил Левски" - 15/09/2003 - 13/07/2007.

Завършва магистърска степен в НСА "Васил Левски" - специалност спортна журналистика - 09/11/2007 г. - 19/11/2008 г

Придобива докторска степен в СУ Св. Климент Охридски" в направление 1.3. Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт-плуване)