Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Folder / Доц. д-р Стефан Милетиев - фитнес / Визитка

   

Висше образование:

Бакалавър - 15.09.2007 г. - 01.06.2011 г. - Треньор по футбол, Национална спортна академия "Васил Левски"

Магистър - 15.09.2011 г. - 30.11.2013 г. - Спортен мениджмънт, Национална спортна академия "Васил Левски"

Лицензиран инструктор по фитнес към БФ по културизъм и фитнес - 2015 г.

Хоноруван преподавател от 01.10.2013 г - 31.05.2015 г.

Асистент от 01.06.2015 г. - 04.2019 г.

Докторска степен от 2018 г.

Главен асистент от 04.2019 г.