Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Folder / Доц. д-р Стефан Милетиев - фитнес / Контакти

   

Email: smiletiev@uni-sofia.bg

Телефон: 02 9308435, стая 120, Ректорат

Кабинет: 120 стая, Ректорат, ул. Брегалница 70

Приемно време - Ректорат, четвъртък 120 стая, 13.00-14.00; Петък, ул. Брегалница 70, фитнес център 13.00-14.00

Катедра - Индивидуални спортове и рекреация

Отговорник на: Богословски факултет