Начало / Университетът / Центрове / Университетсkи център „Професионално развитие в областта на kултурното наследство“ / Управителен съвет

   

Проф. д.н. Иван Кабаков

 

Доц. д-р Христо Беров

 

Доц. д-р Михаил Груев

 

Доц. д-р Владислав Миланов

 

Доц. д-р Биляна Яврукова

 

Проф. д-р Мариана Асенова

 

Проф. дикн Соня Милева-Божанова