Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Учебен корпус

   

През 1983 г. на Софийския университет беше предоставена сградата на старото Първо Техническо училище, построена около 1895 г. и съществуващите по това време специалности Турска филология и Арабска филология, в рамките на Катедрата по източни езици към Факултета по класически и нови филологии прехвърлиха обучението си в нея. След неколкократни вътрешни реконструкции и подобрения сградата придобива настоящия си вид. С решение на Академичния съвет от месец ноември 1985 г. катедрата се преименува на Център за източни езици и култури.

През 2003 г. беше завършена сградата на Центъра по кореистика "Проф. дфн Александър Федотов", изграждането на която беше финансирано от Република Корея.

През юни 2007 г. в няколко помещения на ЦИЕК беше ситуиран и обзаведен от китайската страна Институт Конфуций.

От началото на 2013/2014 учебна година в сградата на Центъра за източни езици и култури отвориха врати Център за азербайджански език и култура и Център за изучаване на казахски език, история и култура.

През март 2014 г. в помещение на ЦИЕК беше открит и Индонезийски кът.

Зала "Виетнам" беше открита през октомври 2015 г. Стаята бе ремонтирана с помощта на Посолството на СР Виетнам и разполага с книги и материали за Виетнам, виетнамски език, история, култура, литература, албуми, карти, фотоси.

В момента Центърът за източни езици и култури разполага със следните учебни и специализирани помещения: зала "Проф. Емил Боев" със сцена и около 100 места, 3 фонетични кабинета, 19 учебни зали, 8 преподавателски кабинета, Библиотека по изтокознание с читалня, към нея Японистична библиотека с читалня, бюфет.