Начало / Университетът / Центрове / Център по кореистика "Проф. дфн Александър Федотов" / За центъра

   

На 31 март 2003 г. приключи изграждането на сградата на Центъра по кореистика към СУ "Св. Климент Охридски". Неговото изграждане стана възможно благодарение на един проект, направен от специалност Кореистика преди няколко години и оценен изключително високо от Правителството на Република Корея.

Общата сума на спечеления проект е към 320 000 $. Тя включва изграждането на отделна сграда за Центъра по кореистика, неговото оборудване, включително изграждането на конферентна зала, изложбена зала, библиотека по кореистика, компютърна зала, фонетичен кабинет, аудиторни помещения и други. Общата площ на Центъра по кореистика е над 600м².

Благодарение на усилията на работещите в специалността бе създадена семинарна библиотека по кореистика, която функционално се отнася към Библиотеката по изтокознание към СУ "Св. Кл. Охридски". В новата сграда за библиотеката е предвидено специално място, а цялата кореистична литература бе въведена в електронния каталог на Библиотеката на СУ "Св. Климент Охридски". По този начин библиотеката по кореистика се нарежда сред най-модерните у нас. Всяка година специалността получава книги и научна литература от Република Корея на сума 2 000 $.

Центърът по кореистика е първи по рода си не само у нас, но и в Източна Европа. Неговото изграждане в България стана възможно благодарение на добрите резултати, които постигна специалност Кореистика през седемте години от своето съществуване.