Начало / Университетът / Центрове / Център по кореистика "Проф. дфн Александър Федотов" / Библиотека

   

Библиотеката по кореистика съхранява около 3000 тома с монографии, сборници със статии и списания, които са на разположение на студентите и преподавателите.
В библиотеката могат да се ползват и всички книги, издадени от специалността, сред които преводи на корейска литература и корейски изследвания на български, монографии и научни сборници, сборници с доклади от конференции, които се провеждат от самото създаване на тази специалност в България.

Работно време на библиотеката по кореистика

Понеделник: 14.00-15.30 ч.
Вторник: 14.00-15.30 ч.

Книги, издадени в специалност Кореистика

1. Българско-корейски разговорник. Ким Со-Йънг. С.: Ексел-М, 2000.
2. Втори национален симпозиум по кореистика. Чой Куон-Джин. С.: Шамбала, 1997.
3. Герои на нашето време. И Мун-Йол. Превод: Ким Со-Йънг, Яница Иванова. С.: СЕМА РШ, 2003.
4. Гъмосинхуа. Гим Си-съп. Превод: Чой Куон-Джин, София Катърова. С.: СЕМА РШ, 2003.
5. ECTS в специалността КОРЕИСТИКА в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2006.
6. Искам да попитам луната. Александър Федотов. С.: Камея, 2008.
7. История на класическата корейска литература. Александър Федотов. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 2006.
8. История на корейската класическа литература. Ко Мисук, Чонг Мин, Чонг Пьонгсол. Превод: Ким Со Йънг, Чой Куон Джин. С.: Изток-Запад, 2009.
9. История на Корея (от династия Чосон до наши дни). Светлана Иванова. С.: Ексел-М, 1998.
10. История на Корея (от древността до династия Корьо). Александър Федотов. С.: Ексел-М, 1998.
11. История на съвременната корейска литература. Яница Иванова. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 2007.
12. Кака Понсуни. Кон Джи Йон. Превод: Ким Со Йънг, Ирина Сотирова. С.: Изток-Запад, 2006.
13. Класическа корейска поезия. Превод и съставителство: Александър Федотов. С.: Ексел-М, 2001.
14. Конфуцианският отшелник. Александър Федотов. С.: Симолини, 2012.
15. Корейска и алтайска митология. Александър Федотов. С.: Ексел-М, 1999.
16. Корейска морфология. Чой Куон-Джин. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 1998.
17. Корейски народни приказки. Чой Куон-Джин. С.: NKIA, 1998.
18. Корейски пословици. Съставител: Ким Со Йънг. С.: Изток-Запад, 2009.
19. Корейски синтаксис. Спас Рангелов. С.: Ексел-М, 1998.
20. Корейско-алтайски лексически паралели. Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2000.
21. Корейско-български политически форум 2010. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Симолини, 2011.
22. Корейско-български речник на лингвистичните термини. Светла Къртев-Данчева. С.: Ексел-М, 2001.
23. Корейско-български учебен речник. Чой Куон-Джин. С.: Ексел-М, 1999.
24. Корея. Александър Федотов. С.: Шамбала, 1997.
25. Корея. Традиции и съвременност. Съставители: Александър Федотов, Чой Куон Джин. С.: Шамбала, 1996.
26. Корея и Азия. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Камея, 2010.
27. Корея: език, култура и икономика. Съставител: Ким Со Йънг. С.: Изток-Запад, 2011, (на корейски език).
28. Корея – сърцето на Азия. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 2007.
29. Космосът на водната капка. Съвременна корейска поезия. Превод: Бойко Павлов, Спас Рангелов, Чой Куон-Джин. С.: Шамбала, 1998.
30. Кратка история на корейското езикознание. Светла Къртева-Данчева. С.: Шамбала, 1997.
31. Кратък речник на основните корейски йероглифи. Чой Куон-Джин. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 2002.
32. Личните местоимения в корейския език. Ким Со-Йънг. С.: Шамбала, 1995.
33. Луна в кладенец (увод в корейското литературознание). Александър Федотов. С.: Шамбала, 1997.
34. Магистърски учебен план в специалност Кореистика ( Master’s Degree Programs in Korean Studies). Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2002.
35. Малката топка, хвърлена от джуджето. Джо Се-Хи. Превод: Чой Куон-Джин, Бойко Павлов. С.: СЕМА РШ, 2000.
36. Мандала. Ким Сонг Донг. Превод: Чой Куон-Джин, Людмила Атанасова. С.: СЕМА РШ, 2005.
37. Модели на слово- и формообразуването в корейския език. Светла Къртева-Данчева, Чой Куон-Джин. С.: Шамбала, 1997.
38. Морска котка. Ким Джу-Йонг. Превод: Ким Со-Йънг, Яница Иванова. С.: СЕМА РШ, 2006.
39. Означаване на говорещия и слушащия в български и корейски. Ким Со-Йънг. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 1998.
40. Откриваме Корея. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Камея, 2010.
41. Практически корейски език (основен курс). Ким Со-Йънг, Чой Куон-Джин. С.: СЕМА РШ, 2001.
42. Практически корейски език (средно ниво). Ким Со-Йънг, Чой Куон-Джин. С.: Изток-Запад, 2006.
43. Привет от Корея. Чой Куон-Джин, Людмила Атанасова. С.: Ексел-М, 1999.
44. Първи национален симпозиум по кореистика. Съставители: Александър Федотов, Чой Куон-Джин. С.: Шамбала, 1996.
45. Сборник упражнения по корейски език. Светла Къртева-Данчева. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 1998.
46. Студии по кореистика. Книга 1. Съставител: Чой Куон-Джин. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 1998.
47. Студии по кореистика. Книга 2. Съставител: Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 1999.
48. Студии по кореистика. Книга 3. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2000.
49. Студии по кореистика. Книга 4. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2001.
50. Студии по кореистика. Книга 5. Съставители: Александър Федотов, Яница Иванова, Чой Куон-Джин. С.: Ексел-М, 2001.
51. Студии по кореистика. Книга 6. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2002.
52. Студии по кореистика. Книга 7. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2003.
53. Студии по кореистика. Книга 8. Съставител: Чой Куон-Джин. С.: СЕМА РШ, 2005, (на корейски език).
54. Студии по кореистика. Книга 9. Съставител: Ким Со Йънг. С.: СЕМА РШ, 2008, (на корейски език).
55. Термините за кръвно родство в корейски и в алтайските езици. Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2000.
56. Традиционна корейска култура. Александър Федотов. С.: Ексел-М, 1999.
57. Усмивката на Буда – будистки мотиви в класическата корейска поезия. Александър Федотов. С.: Захари Стоянов, 2001.
58. Утринна свежест в кадър. Традиционното в съвременното корейско кино. Съставители: Александър Федотов, Андроника Мартонова, Владимир Игнатовски. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”, 2005.
59. Учебна тетрадка по йероглифи за обучение по корейски език. Чой Куон-Джин. С.: Ексел-М, 1999.
60. Фонология на корейския език. Чой Куон-Джин. С.: Шамбала, 1995.
61. Червеното и синьото ветрило – корейски народни приказки. Ким Со-Йънг. С.: СЕМА РШ, 2000.
62. Чертата – щрихи от съвременната корейска поезия. Чой Куон-Джин. С.: Ексел-М, 2000.
63. Шаманката от картината. Чой Куон-Джин. С.: Ексел-М, 2000.
64. Шиджо – класическа корейска поезия. Чой Куон-Джин, Людмила Атанасова. С.: Ексел-М, 2000.
65. Юбилеен сборник. 10 години специалност Кореистика в Софийския Университет "Свети Климент Охридски". Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2005.
66. Юбилеен сборник. 5 години Център по Кореистика в Софийския Университет "Свети Климент Охридски". Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Камея, 2008.
67. Korea as Crossroads of Asia. National Conference on Korean Studies. Ed.: Prof. Dr. Habil. Alexander Fedotoff, Prof. Dr. Svetla Karteva-Dancheva. Sofia, 2012.
68. Making the Grade – a Handbook of Teaching Korean Language and Culture. Александър Федотов, Чой Куон-Джин, Тодор Шопов. С.: Eксел-М, 1997.
69. Proceedings of the Second National Symposium on Korean Studies. Съставител: Чой Куон Джин. С.: Шамбала, 1997.
70. The Plum Blossom. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2004.
71. The Pyramid of Higher Education. Exploring Doctoral Studies in Korean Language and Culture. Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева, Тодор Шопов. София.: Ексел-М, 2004.
72. Understanding Literature and Culture. Александър Федотов, Тодор Шопов. С.: Ексел-М, 2001.
73. Research and Development of Standard Curriculum for Korean Language Education in Eastern Europe. Юн Хи-Уон, Чой Куон-Джин. С.: СЕМА РШ, 2003. (на корейски език, 동유럽지역의 한국어 교육과정 표준화 연구)