Начало / Университетът / Административна структура / Контролен съвет

   

Председател

доц. д-р НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА
Ректорат, стая 9
тел. 987 99 24, 9308 219

Приемно време:
вторник 11.00 - 12.00 часа

 

Зам.-председател

проф. дн ЦВЕТАН СИВКОВ

 

Членове на Контролния съвет

доц. д-р Веселин Гушев - ФМИ
доц. д-р Албена Танева - ФФ
доц. д-р Владимир Станев - ИФ
проф. д-р Росица Николова - ФХФ

 

От квотата на студентите

Павел Данев - ЮФ