Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури / Покани по рамкови споразумения (по реда на Глава седма "а" от ЗОП)

   
Рамково споразумение с предмет:„Доставка на КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА за нуждите на СУ"

по 9 обособени позиции:

 1. Позиция: Настолни компютри;
 2. Позиция: Сървъри;
 3. Позиция: Преносими компютри;
 4. Позиция: Монитори и дисплеи;
 5. Позиция: Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини;
 6. Позиция: Презентационна техника;
 7. Позиция: Фото и видео продукти;
 8. Позиция: Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването;
 9. Позиция: Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване.

 

Рамково споразумение с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ"

по следните обособени позиции:

 1. Позиция: Везни;
 2. Позиция: Бъркалки;
 3. Позиция: Уреди с нагряване и охлаждане;
 4. Позиция: Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение;
 5. Позиция: Оптически уреди;
 6. Позиция: Уреди за детекция и анализ;
 7. Позиция: Уреди за измерване на лъчения;
 8. Позиция: Уреди, използвани в електротехниката.

 

Рамково споразумение с предмет: „Дейности по информация, публичност и реклама. Проектиране, изработка и доставка на презентационни материали, рекламни сувенири, Университетски символи, протоколни подаръци и аксесоари за нуждите на СУ"

включваща 7 обособени позиции:

 1. Позиция: Информационни и презентационни материали с брандиран знак;
 2. Позиция: Рекламни сувенири с брандиран знак;
 3. Позиция: Университетски символи (изработени от благородни и неблагородни метали и техните сплави);
 4. Позиция: Протоколни подаръци и аксесоари;
 5. Позиция: Интернет, печатна, телевизионна, кино и радио реклама;
 6. Позиция: Вътрешна, външна и транспортна реклама;
 7. Позиция: Дейности по информация и публичност.

 

 

Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ

включваща 8 обособени позиции:

1. Изработка, доставка и монтаж на мебели за аудитории, учебни, конферентни, заседателни и други зали;

2. Изработка, доставка и монтаж на мебели за кабинети и офиси;

3. Изработка, доставка и монтаж на мебели за общежития и Учебно-научни бази;

4. Изработка, доставка и монтаж на библиотечна мебел;

5. Изработка, доставка и монтаж на мебели от метал;

6. Изработка, доставка и монтаж на мека мебел;

7. Изработка, доставка и монтаж на столове;

8. Изработка, доставка и монтаж на мебели за лаборатории.