Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Възложени оферти с обяви / Предоставяне на застрахователни услуги“ по 3 Обособени позиции

   

Обособена позиция № 1 „Застраховане на имущество“

 

Обособена позиция № 2 „Застраховане на моторни превозни средства“

Обособена позиция № 3 „Застраховане срещу заболяване и злополука по време на пребиваване в и извън територията на Република България с осигурен асистанс“

 

Срок за получаване на оферти - 02.03.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 06.03.2018 г., 11:00 ч., Стая 20, Ректорат

 

Удължен срок за получаване на оферти - 06.03.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 07.03.2018 г., 11:00 ч., Стая 20, Ректорат

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с изх. №12-00-141 от 23.02.2018г.

23.02.2018г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

23.02.2018г.

Проект на договор по ОП1

23.02.2018г.

Проект на договор по ОП2

23.02.2018г.

Проект на договор по ОП3

23.02.2018г.

Техническа спецификация по ОП 1

23.02.2018г.

Техническа спецификация по ОП 2

23.02.2018г.

Техническа спецификация по ОП 3

23.02.2018г.

Образци

23.02.2018г.

Таблица към Техническо предложение ОП1

23.02.2018г.

Таблица към Техническо предложение ОП2

23.02.2018г.

Таблица към Ценово предложение ОП1

23.02.2018г.

Таблица към Ценово предложение ОП2

23.02.2018г.

Информация за удължен срок за подаване на оферти по обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП

02.03.2018г.

Протокол

22.03.2018г.

Договор 80-09-84 от 02.04.2018г. с ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" по Обособена позиция №2

02.04.2018г.

Договор 80-09-85 от 02.04.2018г. с ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" по Обособена позиция №3

02.04.2018г.

Договор 80-09-88 от 16.04.2018г. с ЗД "ОЗОК Инс" АД по Обособена позиция №1

16.04.2018г.