Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Възложени оферти с обяви / „Предоставяне на застрахователни услуги“

   

Обособена позиция № 1 „Застраховане на имущество“

Обособена позиция № 2 „Застраховане на моторни превозни средства“

Обособена позиция № 3 „Застраховане срещу заболяване и злополука по време на пребиваване в и извън територията на Република България с осигурен асистанс“

 

 

 

Срок за получаване на оферти - 02.12.2016 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 05.12.2016 г., 11:00 ч., Зала 20, Ректорат

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с изх. № 12-00-232/24.11.2016г.

24.11.2016 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

24.11.2016 г.

Проект на договор ОП1

24.11.2016 г.

Проект на договор ОП2

24.11.2016 г.

Проект на договор ОП3

24.11.2016 г.

Техническа спецификация ОП1

24.11.2016 г.

Приложение към Техническа спецификация ОП1

24.11.2016 г.

Техническа спецификация ОП2

24.11.2016 г.

Приложение към Техническа спецификация ОП2

24.11.2016 г.

Техническа спецификация ОП3

24.11.2016 г.

Образци

24.11.2016 г.

Приложение към Ценово предложение ОП1

24.11.2016 г.

Приложение към Ценово предложение ОП2

24.11.2016 г.

Протокол 1

08.12.2016 г.

Протокол 2

16.12.2016 г.

Договор № 80-09-161/22.12.2016г. с "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД по Обособена позиция №1

22.12.2016 г.

Договор № 80-09-162/22.12.2016г. с "ОЗК - Застраховане" АД по Обособена позиция №2

22.12.2016 г.

Договор № 80-09-163/22.12.2016г. с "ОЗК - Застраховане" АД по Обособена позиция №3

22.12.2016 г.