Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Възложени оферти с обяви / Периодична доставка на термални пластини (офсетови плаки)

   

Срок за получаване на оферти - 16.08.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 17.08.2018 г., 11:00 ч., Стая 20, Ректорат

 

Удължен срок за получаване на оферти - 21.08.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 22.08.2018 г., 11:00 ч., Стая 20, Ректорат