Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Възложени оферти с обяви / Периодична доставка на хигиенни материали по 2 обособени позиции

   

Обособена позиция № 1: „Периодична доставка на хигиенни материали“;

Обособена позиция № 2: „Периодична доставка на хигиенни материали (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП)“

 

Срок за получаване на оферти - 05.06.2017 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 06.06.2017 г., 14:00 ч., Стая 220, Ректорат

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с изх. №40-73 от 25.05.2017г.

25.05.2017г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

25.05.2017г.

Проект на договор Обособена позиция №1

25.05.2017г.

Проект на договор Обособена позиция №2

25.05.2017г.

Техническа спецификация

25.05.2017г.

Образци

25.05.2017г.

Приложение №1.1 към Ценовото предложение

25.05.2017г.

Приложение №1.2 към Ценовото предложение

25.05.2017г.

Разяснения

31.05.2017г.

Протокол 1

22.06.2017г.

Протокол 2

14.07.2017г.

Договор 80-09-103/31.07.2017г. по Обособена позиция №2 с Кооперация "Панда"

31.07.2017г.

Договор 80-09-104/01.08.2017г. по Обособена позиция №1 с "Перун ККБ" ЕООД

31.07.2017г.