Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Възложени оферти с обяви / Изработка и доставка на бланки за удостоверения

   

Срок за получаване на оферти - 04.10.2016 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 05.10.2016 г., 11:00 ч., Зала 20, Ректорат

 

Удължен срок за подаване на оферти: 10.10.2016 до 17:30

Отваряне на оферти - 11.10.2016 г., 11:00 ч., Зала 20, Ректорат

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с изх. № 12-00-175/26.09.2016 г. с ID 9056858

26.09.2016 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

26.09.2016 г.

Проект на договор

26.09.2016 г.

Технически спецификации

26.09.2016 г.

Образци

26.09.2016 г.

Образец на Удостоверение

26.09.2016 г.

Информация за удължен срок за подаване на оферти по обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП

05.10.2016 г.

Протокол с вх. № 70-58-206/05.10.2016 г.

05.10.2016 г.

Протокол с вх. № 70-58-212/13.10.2016 г.

13.10.2016 г.

Договор № 80-09-129/20.10.2016г. с "Демакс Холограми" АД

20.10.2016 г.