Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Възложени оферти с обяви / „Изготвяне на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Срок за получаване на оферти - 24.10.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 25.10.2018 г., 13:00 ч., Зала 20, Ректорат

 

Удължен срок за получаване на оферти - 29.10.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 30.10.2018 г., 11:00 ч., Зала 1, Ректорат