Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Възложени оферти с обяви / Доставка на строителни материали и свързани с тях изделия за текущата поддръжка на сградниия фонд на Софийски университет "Св. Климент Охридски