Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Възложени оферти с обяви / „Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на пожароизвестителни системи“

   

Срок за получаване на оферти - 21.11.2016 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 22.11.2016 г., 11:00 ч., Зала 20, Ректорат