Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Приложения / Приложение 6

   

БЮРА за прием на кандидатстудентски документи в страната на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация

Благоевград, ул. "Ив. Михайлов" 66, ЮЗУ, I Учебен корпус, 0887/ 886 012

Бургас, бул. ”Хр.Ботев” 48, (Военен клуб), 0888/ 305 539

Варна, ул. "Кръстю Мирски" 12, (Център за образование и информация “Вектор”), 052/ 602 183; 052/ 612 266

Видин, ул.“Ал. Батенберг” (салон на ж.п. гара), 094/ 600 562; 0887/ 327 768

Велико Търново: • Прием на молби за предварителни кандидатстудентски изпити от 15.03.2007 г. на адрес: ул. “Бачо Киро” 2, ( Читалище “Искра”)/, 0889/ 720 553 • Прием на кандидатстудентски документи за висшите училища от 20.06.2007 г. на адрес: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Учебен корпус № 5, зала 400, 0889/ 720 553

Враца: • Прием на молби за предварителни кандидатстудентски изпити от 15.03.2007 г. на адрес: Педагогически колеж, І първи учебен корпус, 092/ 64 10 86; 0886/ 981 155 • Прием на кандидатстудентски документи за висшите училища от 20.06. 2007 г. на адрес: ул. “Антим І” 12, СОУ “Козма Тричков”, 092/ 624 113; 0886/ 981 155

Габрово: • Прием на молби за предварителни кандидатстудентски изпити от 15.03.2007 г. на адрес: Площад “Първи май” № 1, ет. 2, (над редакцията на в-к “Сто вести”), 0889/ 510 557 • Прием на кандидатстудентски документи за висшите училища от 20.06.2007 г. на адрес: ул. "Х. Димитър" 4, Технически университет - Ректорат, 066/ 800 375; 0889/ 510 557

Добрич, ул. "България" 11, (Дом на учителя), 058/ 602 760

Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", 0431/ 63 275; 0898/ 309 636

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", 0361/ 6 59 12; 0886/ 676 146

Кюстендил, ул. “В. Левски” 2, (Нац. педагогически център-регионален център), 078/ 548 308

Ловеч, ул.”Съйко Съев“ 31, (Технически колеж), 0887/ 523 687; 0889/ 039 541; 068/ 603 928

Монтана, ул.”Трети март” 98, ет.1., (Младежки дом), 096 /310 663; 0885/ 105 931

Пазарджик, ул. "Болнична" 17, (Бивш медиц. Факултет), стая 13, 034/44 600; 0898/ 831 917

Перник, ПМГ “Хр.Смирненски”, кв. Монте Карло № 1, 076/ 2 59 66; 0887/ 060 375

Плевен: • Прием на молби за предварителни кандидатстудентски изпити от 15.03.2007 г. на адрес: бул. “Русе” 10 А, (Сградата на асансьорни сервизи), 0898/ 684 844; 0889/ 223 961 • Прием на кандидатстудентски документи за висшите училища от 20.06.2007 г. на адрес: ул. “Дойран” 77 (Военен клуб), 0898/ 684 844; 0889/ 223 961

Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов” 25 (сгр. на ТУ – ф-л Пловдив), 032/ 65 95 02; 0888/ 64 51 58

Разград: • Прием на молби за предварителни кандидатстудентски изпити от 15.03.2007 г. на адрес: ул. Н. Вапцаров” № 10, (Общежитие за средношколци), 0898/ 943 491 • Прием на кандидатстудентски документи за висшите училища от 20.06.2007 на адрес: ул. “Антим І” № 1, Читалище “Развитие”, 0898/ 943 491

Русе, ул. "Църковна независимост" 16, (Изчислителен център, 0885/ 739 527

Силистра, ул. "Добрич" 68А, (Ц-р за ученич. техн. и научно творч.), 086/ 824 253; 086/ 824 046

Сливен: • Прием на молби за предварителни кандидатстудентски изпити от 15.03.2007 г. на адрес: ул. “Великокняжевска 29, (Дом на учителя), 044/ 623 262; 0889/ 533 030 • Прием на кандидатстудентски документи за висшите училища от 20.06.2007 г. на адрес: ул. "Цар Освободител” 5 (Военен клуб), 0889/ 533 030

Смолян, бул. "България" 58, етаж 2, стая 12, (Бивш профсъюзен дом), 0301/ 63 763

София, бул. “Витоша” № 134, ХХІІ СОУ “Г.С.Раковски”, 02/ 954 46 61; 0887/ 060 375

Стара Загора, ул. "Августа Траяна" 23 (Военен клуб), 042/ 257 103; 646 107

Търговище, Читалище “Напредък”, бул. “Ст. Мавродиев”, (вход до агенция “Виктория”), 0601/ 6 72 53; 0887/ 927 463

Хасково, Народно читалище "Заря", етаж 3, офис 50, 51, 038/ 665 413; 0887/ 547 443

Шумен, ул. "Д. Благоев” № 2, ( вход срещу ХЕИ), 054/ 877 532; 0887/ 225 112

Ямбол: • Прием на молби за предварителни кандидатстудентски изпити от 15.03.2007 г. на адрес: ул. "Граф Игнатиев" 38, Технически колеж, ет.2, ст. 236, 046/669 184; 0886/ 853 731 • Прием на кандидатстудентски документи за висшите училища от 20.06.2007 г. на адрес: ул. "Цар Иван Александър” №7, (срещу входа на ПМГ), 046/ 669 184; 0886/ 853 731