Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '07 / Приложения / Приложение 4

   

Списък на специалностите по чл. 14, ал. (3) и начин на образуване на състезателния бал

 

СПЕЦИАЛНОСТ

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА КОЛЕЖАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Предучилищна и начална училищна педагогика

2.Социална педагогика

3.Специална педагогика

Среден успех от държавните изпити

Среден успех от семестриалните изпити

Проверка на говорно-комуникативните способности