Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Факултет по науки за образованието и изкуства / Графичен дизайн

   

Форма на обучение: Редовнa

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценка от дипломата за средно образование2
Задължителен или допълнителен ДЗИ с коефициент 3:
1. Изобразително изкуство
2. Български език и литература
3. История и цивилизации
4. Английски език
5. Немски език
6. Френски език
7. Испански език
8. Италиански език
9. Руски език
10. География и икономика
11. Химия и опазване на околната среда
12. Биология и здравно образование
13. Математика
14. Физика и астрономия
15. Философия
16. Музика
+

Изобразително изкуство

или

общ успех от дипломата за средно образование

*Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.