Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2010 / Приложения / Приложение 4

   

БЮРА
НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

 

Благоевград, ул. "Ив. Михайлов" 66, ЮЗУ, I Учебен корпус, тел. 0887 / 886 012

Бургас, бул. “Хр. Ботев” 48 /Военен клуб/, тел. 0888 / 305 539; 0889 / 598 584; 0889 / 184 679 и 0885 / 754 496

Варна, ул. "Хр. Ботев” 3 А /ЦИО “Вектор” зад Полиграфията/, тел. 052 / 602 183 и 052 / 612 266

Видин, ул.“Ал.Батенберг” /салон на ж.п. гара/, тел. 0887 / 327 768 и 0887 473 345

Велико Търново, ул. „Бачо Киро” 2, Читалище „ИСКРА”, тел. 0889 / 720 553 (за времето от 11.01.2010 до 15.05.2010 г.), ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Учебен корпус № 5, зала 400, тел. 0889 / 720 553 (след 14.06.2010 г.)

Враца, Педагогически колеж, І първи учебен корпус, тел. 092 / 641 086 и 0886 / 981 155 (за времето от 11.01.2010 до 14.06.2010 г.), ул. “Антим І” 12, СОУ “Козма Тричков” тел. 092 / 624 113 и 0886 / 981 155 (след 14.06.2010 г.)

Габрово, Площад “Първи май” № 1, ет. 2., /над редакцията на в-к “Сто вести”/, тел. 0889 / 510 557 (за времето от 11.01.2010 до 14.06.2010 г.)
ул. "Х. Димитър" 4, Технически университет - Ректорат, тел. 066/ 800 375 и 0889 / 510 557 (след 14.06.2010 г.)

Добрич, ул. "България" 11 /РПЦ (Дом на учителя)/, тел. 058 / 602 760

Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел. 0431 / 62 567 ; 0878 / 799 297 и 0898 / 309 636

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел: 0361 / 6 59 12 и 0886 / 676 146

Кюстендил, ул. “Заимов” 2, тел. 0894 / 831 408

Ловеч, ул.”Съйко Съев “ 31 / Технически колеж /, тел. 0886 / 430 997 и тел. 0899 / 852 127

Монтана, ул.” Трети март” 98, ет. 1., / Младежки дом /, тел. 0888 / 932 484 и 0888 / 630 775

Пазарджик, ул. "Болнична" 17 /Бивш медицински факултет, вход от страната на болницата/, тел. 034 / 444 600 и 0898 / 831 917

Перник, Природо-математическа гимназия “Хр.Смирненски”, кв. Монте Карло № 1, тел. 076 / 608 766 и 0887 / 060 375

Плевен, бул. “Русе” 10 А /Сградата на асансьорни сервизи/, тел. 0898 / 684 844 и 0889 / 223 961 (за времето от 11.01.2010 до 14.06.2010 г.)

бул. “Дойран” 77 /Военен клуб/, тел. 0898/ 684 844 и 0889/ 223 961 (след 14.06.2010 г.)

Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов” 25 / сградата на Техн. университет - филиал Пловдив, тел. 032 / 659 502 и 0888 645 158

Разград, ул. Н. Вапцаров” № 10 / Общежитие за средношколци /, тел. 0878 / 942 491 (за времето от 11.01.2010 до 14.06.2010 г.)
ул. “Антим І” № 1, Читалище “Развитие”, тел. 0878 / 942 491 (след 14.06.2010 г.)

Русе, ул. Николаевска” 66, ет.1. /Стоматологията/, тел. 0885 / 739 527

Свищов, ул. “Цар Освободител” 23, ет.2., тел. и 0899 / 147 784 и тел. 0898 / 524 365

Силистра, бул. "Македония” 121 / ПГСУАУ “Атанас Буров” /, тел. 086 / 823 025 и 0889 / 909 141

Сливен, ул. "Цар Освободител” 5 /Военен клуб/, тел. 0889 / 533 030 и 0889 / 533 131

Смолян, бул. "България" 58, етаж 2, стая 11, /Бивш профсъюзен дом/, тел. 0301 / 63 763

Стара Загора, ул. "Армейска" 9 /в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище/, тел. 042 / 257 103 и 042 / 646 107

Търговище, Читалище “НАПРЕДЪК”, бул. “Ст.Мавродиев”, ет.2, тел. 0887 / 927 463

Хасково, Народно читалище "Заря", ет.1., /Централен вход/ , тел. 038 / 665 413 и 0887 / 035 598

Шумен, ул. "Съединение” 105 / Младежки дом /, тел. 054 / 877 532 и 0887 / 225 112

Ямбол, ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14, тел. 046 / 669 187; 046 / 669 184 и 0886 / 853 731

ВАЖНО!