Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2010 / Приложения / Приложение 3

   

Таксата за кандидатстудентските изпити може да се внася и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на Софийския университет “Св. Климент Охридски”:
БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01

Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ “Св. Климент Охридски”
Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за “задължено лице” (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За “основание за плащане” се изписва “КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА”.