Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2010 / Приложения / Приложение 1

   

ГРАФИК за провеждане на изпитите

ПЪРВА ИЗПИТНА СЕСИЯ
Заявления за явяване на изпитите – от 5 до 25 януари 2010 г.
Дата Състезателен предмет Начало на изпита
31.01.2010 г.
(неделя)
Математика
Теология (устен)
9,00 ч.
11,00 ч.
07.02.2010 г.
(неделя)
Физика
География на България
9,00 ч.
14,00 ч.
ВТОРА ИЗПИТНА СЕСИЯ
Заявления за явяване на изпитите – до 23 март 2010 г.
Дата Състезателен предмет Начало на изпита
28.03.2010 г.
(неделя)
Математика
Журналистика
9,00 ч.
14,00 ч.
11.04.2010 г.
(неделя)
История на България
Химия
9,00 ч.
14,00 ч.

18.04.2010 г.
(неделя)

Философия и социални науки
Физика
Рисуване по натура (натюрморт или цветна задача)
Събеседване (за спец. Изобр. изкуство)
Музикален инструмент или пеене
Теология (устен)
География на България
9,00 ч.
9,00 ч.
9,00 ч.
14,00 ч.
9,00 ч.
11,00 ч.
14,00 ч.
25.04.2010 г.
(неделя)
Български език и литература
Биология
9,00 ч.
14,00 ч.
ТРЕТА ИЗПИТНА СЕСИЯ
Заявления за явяване на изпитите – до 21 май 2010 г.
Дата Състезателен предмет Начало на изпита
30.05.2010 г.
(неделя)
Испански език
Италиански език
9,00 ч.
14,00 ч.
06.06.2010 г.
(неделя)
Френски език
Теология (устен)
Комплексен изпит по старогръцки и латински език
9,00 ч.
11,00 ч.
14,00 ч.
13.06.2010 г.
(неделя)
Английски език 9,00 ч.
20.06.2010 г.
(неделя)
География на България 9,00 ч.
27.06.2010 г.
(неделя)
Немски език
Журналистика
9,00 ч.
14,00 ч.
04.07.2010 г.
(неделя)
Биология 9,00 ч.
10.07.2010 г.
(събота)
Химия
Философия и социални науки
9,00 ч.
14,00 ч.
11.07.2010 г.
(неделя)
Музикален инструмент или пеене
Рисуване по натура (натюрморт или цветна задача)
Събеседване (за спец. Изобр. изкуство)
Физика
Полски език
9,00 ч.
9,00 ч.
14,00 ч.
9,00 ч.
9,00 ч.
12.07.2010 г.
(понеделник)
Български език и литература 8,00 ч.
13.07.2010 г.
(вторник)
Математика
Чешки език
8,00 ч.
14,00 ч.
14.07.2010 г.
(сряда)
История на България 8,00 ч.
15.07.2010 г.
(четвъртък)
Руски език
Комплексен изпит по сръбски и хърватски език
8,00 ч.
14,00 ч.