Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания '09 / Приложения / Приложение 5

   

БЮРА за прием на кандидатстудентски документи в страната на
Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация

 

Благоевград, ул. "Ив. Михайлов" 66, ЮЗУ, I Учебен корпус, тел. 0887/886 012;

Бургас, бул. "Хр. Ботев" 48, (Военен клуб), тел. 0888/305 539;

Варна, ул. "Хр. Ботев" 3А (ЦИО "Вектор" зад Полиграфията), тел. 052/602 183 и 052/612 266;

Видин, тел. 0887/327 768 (за времето от 04.03.2009 до 15.06.2009 г.)
ул."Ал. Батенберг" (салон на ж. п. Гара), тел. 094/ 600 562 и 0887 /327 768 (след 20.06.2009 г.);

Велико Търново, ул. "Арх. Г. Козаров", ІV Учебен корпус на ВТУ (Бивш медицински колеж), тел. 0889/720 553 (за времето от 04.03.2009 до 15.06.2009 г.),
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Учебен корпус № 5, зала 400, тел. 0889/720 553 (след 20.06.2009 г.);

Враца, Педагогически колеж, І учебен корпус, тел. 092/663 164 и 0886/981 155 (за времето от 04.03.2009 до 15.06.2009 г.)
ул. "Антим І" 12, СОУ "Козма Тричков", тел. 092/624 113 и 0886/981 155 (след 20.06.2009 г.);

Габрово, Площад "Първи май" № 1, ет. 2. (над редакцията на в-к "Сто вести"), тел. 0889/510 557 (за времето от 15.03.2009 до 15.06.2009 г.)
ул. "Х. Димитър" 4, Технически университет - Ректорат, тел. 066/ 800 375 и 0889/510 557 (след 20.06.2009 г.);

Добрич, ул. "България" 11, (РПЦ - Дом на учителя), тел. 058/602 760;

Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел. 0431/63 275, 0878/799 297 и 0898/309 636;

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел. 0361/6 59 12 и 0886/676 146;

Кюстендил, ул. "Заимов" 2, тел. 0894/831 408;

Ловеч, ул." Съйко Съев " 31 (Технически колеж), тел. 0886/430 997 и 0899/852 127;

Монтана, ул." Трети март" 98, ет. 1 (Младежки дом), тел. 0888/292 459 и 0885/105 931;

Пазарджик, ул. "Болнична" 17 (Бивш медицински факултет), ст. 13, тел. 034/444 600 и 0898/831 917;

Перник, ПМГ "Хр. Смирненски", кв. Монте Карло № 1, тел. 076/608 766 и 0887/060 375;

Плевен, бул. "Русе" 10 А (Сградата на асансьорни сервизи), тел. 0898/684 844 и 0889/223 961 (за времето от 15.03.2009 до 15.06.2009 г.)
бул. "Русе" 6 А, читалище "Хр. Ботев" (с/у Стоматологията), тел. 0898/684 844 и 0889/223 961 (след 20.06.2009 г.);

Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" 25 (сградата на Техн. университет - филиал Пловдив), тел. 032/659 502 и 0888/645 158;

Разград, ул. Н. Вапцаров" № 10 (Общежитие за средношколци), тел. 0878/942 491 (за времето от 15.03.2009 до 15.06.2009 г.)
ул. "Антим І" № 1, Читалище "Развитие", тел. 0898/943 491 (след 20.06.2009 г.);

Русе, ул. Николаевска" 66, ет. 1 (Стоматологията), тел. 0885/739 527;

Свищов, ул. "Цар Освободител" 23, ет. 2, тел. 0898/524 365;

Силистра, бул. "Македония" 121 (ПГСУАУ "Атанас Буров"), тел. 086/821 859;

Сливен, ул. "Цар Освободител" 5 (Военен клуб), тел. 0889/533 030 и 0889/533 131;

Смолян, бул. "България" 58, ет. 2, ст. 12 (Бивш профсъюзен дом), тел. 0301/63 763;

София, бул. "Витоша" 134, ХХІІ СОУ " Г. С. Раковски ", тел. 02/ 54 46 61 и 0887/060 375;

Стара Загора, ул. "Августа Траяна" 23 (Военен клуб), тел. 042/257 103 и 042/646 107;

Търговище, Читалище "Напредък", бул. "Ст.Мавродиев", ет. 2, тел. 0887/927 463 и 0601/672 53;

Хасково, Народно ч-ще "Заря", ет. 3, офис 50-51, тел. 038/665 413 и 0887/035 598;

Шумен, ул. "Съединение" 105 (Младежки дом), тел. 054/877 532 и 0887/225 112;

Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" 38, Технически колеж, ет. 2, ст. 236, тел. 046/ 669 187 и 0886 /853 731 (за времето от 15.03.2009 до 15.06.2009 г.)