Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания '09 / Приложения / Приложение 4

   

Таксата за кандидатстудентските изпити може да се внася и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на Софийския университет "Св. Климент Охридски":

Банка: БНБ - ЦУ IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01 BIC CODE: BNBGBGSD Титуляр: СУ "Св. Климент Охридски" Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за "задължено лицв" (вносител) се изписват: ИМЕТО - собствено,бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА. За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА"