Начало / Прием / Прием за чуждестранни студенти / Процедура за кандидатстване / Кандидат-студенти от държави извън ЕС

   
за ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно:

/от Правилника за прием на студенти за учебната 2024/2025 г.,
приет на заседание на АС с протокол № 5/31.01.2024 г. и № 6/5-7 февруари 2024 г.

 

за ОКС "Магистър" след висше:

/от Правилника за прием на магистри за учебната 2023/2024 г.,
приет на заседание на АС с протокол № 8/ 26.04.2023 г.