Начало / Прием / Прием за чуждестранни студенти / Общи условия за кандидатстване

   

Кандидатстването и записването на студенти в СУ "Св. Климент Охридски" зависи от специфичния статус на кандидата. Чужденци могат да кандидатстват за студенти в бакалавърска и магистърска степен при следните условия:

1. В изпълнение на междудържавни програми за образователен, научен и културен обмен - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.

2. Съгласно нормативни актове на Министерски съвет (ПМС № 103 / 1993 г. и ПМС № 228 / 1997 г.) - класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.

3. По реда за български граждани (с конкурс) - за всички кандидат-студенти от ЕС, лица с постоянно пребиваване на територията на Р България, бежанци и лица от българска народност важат условията за кандидатстване, сроковете за подаване на документи и таксите за български граждани.

4. По решение на Ректорски съвет - ежегоден допълнителен прием на чужди граждани от българска народност (без българско гражданство)

5. Всички чуждестранни лица (извън изброените по-горе категории) кандидатстват за обучение срещу заплащане, съгласно чл. 95, ал. 6 от ЗВО, се класират по документи и заплащат годишни такси за обучение на чужди граждани.