Начало / Новини / Новини и събития / Завърши випуск 2022 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация

   
Завърши випуск 2022 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация

На тържествена церемония, която се проведе в Аулата в Ректората, 78 бакалаври и магистри от випуск 2022 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация получиха дипломите си за завършено висше образование. 35 от тях завършват с успех отличен над 5.50. Пълните отличници са трима, които получиха значки „Отличник на Софийския университет“.

Церемонията бе открита от декана на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. д-р Веселина Вълканова, която отбеляза, че е щастлива да бъде част от тържеството и като преподавател и приятел да отпразнува с младите си колеги постиженията им. Тя посочи, че получават своите дипломи в знаков ден и във важна година –70-ата година от основаването на специалността „Журналистика“ в Софийския университет.

1-1

„За академичната общност на Факултета по журналистика и масова комуникация годишнината е повод да погледнем с удовлетворение назад към постиженията на десетките учени и преподаватели, на хилядите випускници на Факултета, които през изминалите седем десетилетия допринасяха към авторитета на българското академично образование и държаха високо професионалните стандарти на журналистиката и медиите“, каза проф. Вълканова.

1-2

По думите й образованието и отстояването на свободното слово са сред най-важните ценности на съвременното ни общество, на които дължим всекидневни, обединени усилия. Проф. Вълканова подчерта, че на днешната дата се отбелязва и Световният ден на свободата на пресата, обявен от Общото събрание на ООН през 1993 г. по препоръка на 26-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО за насърчаване на свободата на печата в света с тезата, че свободната, плуралистична и независима преса е основен елемент на всяко демократично общество – след забележителната Декларация от Виндхук върху медийния плурализъм и независимост.

1-3

„Свободата на печата е основно човешко право. То не е даденост, всеки ден е под заплаха, всеки ден трябва да се отстоява, всеки ден се появяват нови и нови рискове, опасности, предизвикателства. Отговорността на журналистиката е в бдителността, в прозрачността и честността: да бъде на фронтовата линия и винаги с обществото, да контролира администрацията и политиците, да следи, да дебне, да проверява, да събира, да разпространява фактите, да влияе, да се бори срещу нелибералното потисничество и репресиите, срещу „практиките на микровласт“, срещу „медийно-политическия клиентелизъм“, за плуралистична медийна среда“, каза проф. Вълканова.

1-5

Според нея автоцензурата и практики като саморедактиране или форматиране на дискурс в съответствие с представите за „правилната“ журналистика са основен проблем на медийната свобода в Централна и Източна Европа, както и в регионалната журналистика. Така борбата за свободата на печата всъщност е борба за правата на човека и за демокрацията, подчерта деканът и припомни фразата на Уолтър Кронкайт: „Свободата на пресата не просто е важна за демокрацията, тя е демокрацията“. Проф. Вълканова посочи още, че не само на този ден гражданското общество и професионалната общност трябва да напомнят на политиците за техния генерален ангажимент – правата на гражданите: „Отстояването на свободата на медиите и утвърждаването на независимата, обективната журналистика е наше задължение, наше задължение е хората да живеят не в чужда, в своя информационна среда, която представя техния дневен ред, не различен дневен ред. В същото време всички ние като медийни професионалисти правим равносметки за професионалната отговорност и за професионалната етика, за рисковете и предизвикателствата пред журналистиката, за кризите и съдържанията, за ролята на разследващата и аналитичната журналистика, за медиите като форуми на обществения дебат. Защото когато няма дебат, няма журналистика, няма демокрация“.

Тя се обърна към най-младите си колеги и посочи, че заедно са имали дълго и невинаги леко пътуване, преминали са през изпитания, в това число – на изолация и опосредствано обучение и контакти, но всички преподаватели са се опитали да им дадат най-доброто от достиженията на световната наука и от практиките в областта на медиите, комуникациите, публикационните дейности: „Надявам се, че сме ви преподали онова знание, което си струва да бъде научено. Надявам се способностите, с които влязохте при нас, да сме превърнали в умения, защото това е смисълът“.

1-4

Тя отправи своята признателност към колегите си от Факултета по журналистика и масова комуникация и Софийския университет, които са общували и преподавали с внимание и отдаденост към студентите по журналистика, връзки с обществеността, книгоиздаване, комуникационен мениджмънт, които със своите изследвания, монографии, статии и учебници преведоха своето научно поле в 21 век – в полза на студентите, докторантите и младите преподаватели, но и на професионалната колегия – журналисти, специалисти по ПР, издатели, редактори, мениджъри, на всички хора от нашите професии. Тя посочи, че абсолвентите трябва да благодарят и на своите родители - за тяхната подкрепа и любов: „Няма по-добри и верни приятели от родителите, да не ги оставяме недооценени, аплодисменти за родителите!“.

1-9

„Скъпи наши абсолвенти и приятели, като журналисти, специалисти по комуникации, рекламисти, издатели, помнете, че днес вие напускате не кой да е университет, а Софийския университет, но няма да престанете да представяте нашия университет, факултет, катедра, общност от колеги и съмишленици. Надявам се знанието да ви води, надявам се обосноваността на вашите идеи да ги отличава от мненията, дори от верните мнения“, отбеляза деканът и посочи, че светът се движи много бързо, няма индустрия и няма област, която да се променя по-зашеметяващо в момента от света на комуникацията. Медийните системи и медийните играчи наистина са в режим Fast Forward – бързо превъртане напред, от неибежността на цифровите трансформации. Стратегическите за медиите и комуникациите въпроси са: съдържание, технологии, аудитория, онлайн продукция, теми за излъчване, доверие.

1-7

„И макар поредицата от кризи, особено пандемията и войната в Украйна да подчертават значението на независимата професионална журналистика и влиянието на традиционните медии, не можем да игнорираме докладите за намаляващия интерес към новините и общото потребление на новини в глобален мащаб, за умората и избягването на новините и спада на доверието към тях през последните години. Във време на ескалиращо недоверие и реторика за делегитимиране на медиите и журналистиката нашата отговорност е да отстояваме свободата на изразяване и обмена на идеи и информация, разбира се, на проверена информация и на факти“, подчерта проф. Веселина Вълканова. Тя посочи, че извън всяко съмнение спадът в доверието е голямо предизвикателство, голямо предизвикателство са структурните промени към по-дигитална, мобилна и доминирана от платформи медийна среда, с допълнителни последици за бизнес моделите и форматите на журналистиката и като цяло комуникациите.

1-10

Деканът изтъкна, че дигиталният обрат, кризите и предизвикателствата на последните десетилетия са съчетани в промяната в профила на аудиториите – сериозно се променят потребителските навици на младите публики, към които са насочени усилията на новинарските организации за използване на по-нови визуални мрежи за новини. Амбивалентната връзка на аудиторията с медиите и социалните мрежи трансформира и двете, но нуждата от надеждна информация, от социален диалог, от свободен аргумент и дебат, от допълнителни сетива за разпознаването на истинското сред фалшивото в социалните мрежи са по-важни от всякога.

„При бързо променящи се комуникационни професии, нови онлайн политически култури и свръх персонализация, загуба на доверие в медиите, натиск върху тях, нестабилен пазар на труда в глобален мащаб, 24-часов цикъл на новините, фрагментирани и политизирани публики, фалшиви новини, при повишения фокус върху точността на медиите, нови стандарти за проверка на фактите, за бързо публикуване на достоверно съдържание, разширяване на обхвата на действие към социалните мрежи и установяване на репутация – професиите на бъдещето ще са достъпни и успешни за подготвените, гъвкавите, адаптиращите се към променящия се пазар“, посочи проф. Вълканова. Тя даде пример с някои от новите функции, които се добавят към досегашните - управление на дигиталната среда - не само създаване на съдържания, но и техният мениджмънт и маркетинг, оптимизация и наблюдение на потреблението и ефекта, управление на проекти и развитие на събития. Дигиталната среда е отлична възможност за създаване на общности и за разказване на истории, за борба с дезинформацията и с разрушителната сила на фалшивите новини, за създаване на персонализирани съдържания, които интересуват хората.

Проф. Вълканова подчерта, че очертава този разделен, сложен свят не за да депримира абсолвентите, а за да ги мотивира, че има нужда от разкази и разказвачи, има нужда от точна и отговорна информация, има нужда от хора, които да насочат вниманието върху тази информация. Днес вие сте тези хора. Сигурна съм, че ще бъдете невероятни. Живейте и променяйте, промяната, променянето е животът, бъдете творци на промяната! Вярвам, че първият и най-важният урок, който беше преподаден на всички вас, е за отговорността. Вярвам, че успяхме да ви предадем култура на отговорност, важна предпоставка за развитие и успех – винаги започвайте от себе си, работете със съзнанието, че носите най-голямата отговорност, към обществото и публиките. На вас, бъдещите професионалисти по медии и публична комуникация, общността и обществото разчитат да промените профила на днешната журналистика, на медиите и комуникациите. Зная, че притежавате всички качества да бъдете личностите, които движат света. Скъпи абсолвенти, добре дошли като наши колеги! Добре дошли в следващия етап от живота си!“, каза в заключение проф. Вълканова.

1-99

От името на ректорското ръководство и от свое име поздрав към завършващите, техните преподаватели и гости поднесе заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев. Той отбеляза, че това е вълнуващ момент, в който надделява чувството на удовлетворение. В такъв момент са изчезнали трепетите как ще бъде взет някой изпит, лесно ли се преминава. Това е студентското ежедневие. Доц. Вълчев отбеляза, че добрата новина е, че всеки един от абсолвентите днес получава съответния документ за положените усилия. „Лошата новина е, че ако ние не сме ви научили колко малко знаем и че ваше задължение е от тук насетне, в целия си професионален бъдещ път да продължавате да учите, да продължавате да се интересувате, ние няма да сме си свършили работата. Дано този най-важен урок бъде част от бъдещия ви професионален път“, каза доц. Вълчев.

1-11

В своето слово той обърна внимание на внушенията в съвремието ни, че всички трябва бързо да станат много успешни и бързо да достигнат високи професионални позиции, мечтаната професионална реализация, изпълнена с хубави емоции и добри преживявания. „Ако единствено това ви води в бъдещия ви път, Христо Ботев е дал рецептата преди толкова много години за бързата кариера. На първо място да мълчите пред силните на деня, да слушате, да умеете, както казва той – деликатно да просите и, разбира се, да говорите на безличен език“, каза още заместник-ректорът и изрази увереността си, че престоят на абсолвентите в Факултета по журналистика и масова комуникация ги е убедил в точно обратното.

1-15

Обръщайки се към завършващите, доц. Вълчев подчерта, че ако искат да бъдат успешни професионалисти, трябва да се подготвят за много несгоди и битки в бъдещия си професионален път. На техните плещи е отговорността да се преборят за света, който виждат в мечтите си, а това няма да стане лесно. Заместник-ректорът на Софийския университет призова младите си колеги да се отърсят от всичко това, което се внушава в съзнанието им от заобикалящата ни среда. „Не малка част от болестта на днешния свят се дължи на злоупотребата с медиите. Те достигнаха сила, която достига до всеки един човек. И ако ние не успеем да изградим в себе си усещането по какъв начин да продължим да проумяваме този свят, няма да бъдем добри професионалисти“, каза още доц. Вълчев и призова абсолвентите да направят няколко стъпки – да отворят сетивата си, защото те са тези, които подават сигналите какво се случва около нас, какви процеси текат, какви са недъзите и как могат да бъдат търсени решенията. Ако отворят сетивата си – разбира се, ще се развиват непрекъснато и умовете. А те са тези, които държат будни всяко едно човешко съзнание и всеки един човешки порив за по-добро бъдеще. Доц. Вълчев призова завършващите да не жалят сърцата си – където и да бъдат, да са всеотдайни, защото това е залог, че в крайна сметка ще успеят да намерят верния си път в бъдеще.

1-13

Той изрази увереността си, че завършващите ще носят с достойнство името на възпитаник на Факултета по журналистика и масова комуникация, на Софийския университет и ги призова където и да ги отведе житейският им път – да бъдат техните посланици. Накрая доц. Вълчев им пожела да бъдат щастливи, дръзновени и да преследват мечтите си и обяви випуск 2022 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация за завършил.

1-16

Гост на празника на Факултета по журналистика и масова комуникация бе и възпитаникът на факултета и директор „Новини, актуални предавания и спорт“ на bTV Антон Хекимян. Той честити празника и заяви, че за него е чест да присъства на тържеството и обърна внимание, че церемонията се провежда в началото на месец май, който той определя като месец на мечтателите, защото тогава завършват и среднокурсниците. Месец, свързан с много мечти и очаквания. „Добре дошли, мечтатели, вие сте такива – мечтатели, не наивници, обаче. Мечтатели, които знаят пътя си, избрали са го, със сигурност не знаете какво ви чака от тук нататък, но ще мечтаете да творите, да създавате и да променяте светове, да променяте света, в който вие живеете, в който ние всички живеем“, каза Антон Хекимян и изрази дълбоката си убеденост, че това е валидно за всеки един от абсолвентите. Той заяви, че обществото ни, независимо от това дали повече или по-малко вярва, в един момент ще се обърне към тях – към хората, които са натрупали знания, които са натрупали опит, към хората, които отстояват принципите на журналистиката и ще искат от тях да са техните супергерои. „Това е изключително задължаващо. То не трябва да превива вашите гърбове. Напротив. Трябва всеки ден да полагате усилия да държите гърба си изправен. Защото само тогава обществото ще има високо вдигната глава. Иначе тя ще бъде наведена надолу“, каза още Антон Хекимян и допълни, че ги очаква много труд и самоусъвършенстване.

1-12

Той подчерта, че в целия си път на журналисти, абсолвентите трябва да бъдат сърцето на това общество, да бият с неговия пулс, да усещат емоциите му, вълненията и тревогите. Накрая Антон Хекимян подчерта пред най-младите си колеги, че за тях трябва да са валидни три много важни неща – словото, което трябва да пазят, но и да употребяват по най-правилния начин. Второто нещо е страхът – него не бива да го има, защото той разрушава мечтите, разрушава морала. И той е онази пързалка, от която няма качване нагоре. Третото важно нещо е свободата. Свободата не само в смисъла да разрушават окови, но и да пазят достойнството на хората до тях. „Мечтатели, желая ви светъл път напред! Честит празник!“, каза накрая Антон Хекимян.

1-18

Отличникът на випуска Карла Стоянова, дипломант на специалност „Комуникационен мениджмънт“, поздрави колегите си за успешното дипломиране. Тя подчерта, че през последните години са преминали през различни предизвикателства – и академични, и житейски и те са ги изградили професионално и емоционално. Тя подчерта, че освен знания и умения са намерили и нещо много ценно – приятелствата, които остават за цял живот. Карла отправи благодарност и към своите преподаватели. „Едно от най-важните неща, които научих тук, е че комуникацията не е просто предаване на информация в определена форма. Тя е нещо много повече. Тя е свързване с другите. Тя е разбиране на другата гледна точка, вникване във вътрешния свят на отсрещната страна“, подчерта Карла Стоянова и допълни, че изречението, което най-много е чувала по време на следването си е „Познавай аудиторията си“. Тя изрази радостта си, че познава една немалка част от присъстващите и изрази радостта си да споделят заедно този момент с тях. Накрая тя пожела на всички свои колеги грандиозни успехи в бъдещите им начинания и с нетърпение ще очаква високите върхове, които ще изкачват в следващите години. „Нека нашето бъдеще бъде светло, изпълнено с безкрайни възможности", пожела накрая Карла Стоянова.

1-19

Празникът продължи с връчване на дипломите.

1-20
1-23
1-24
333