Начало / Новини / Новини и събития / XXII Национална конференция по химия за студенти и докторанти

   
XXII Национална конференция по химия за студенти и докторанти

В 130-та аудитория във Факултета по химия и фармация се провежда XXII Национална конференция по химия за студенти и докторанти. Научният форум, който е част от традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски", ще продължи до 17 май 2024 г.

Конференцията е с дългогодишни традиции и се е утвърдила като едно от най-значимите събития на национално ниво за прохождащите изследователи с интереси в областта на химията и фармацията. Целта на форума е да се даде възможност на младите колеги – студенти, докторанти и млади учени, развиващи се в сферата на химията и фармацията, да представят научните си резултати.

Участниците в конференцията изнасят устни доклади, които са разделени в секции в зависимост от спецификата на изследванията им. Конференцията е форум, който осигурява възможности за научни дискусии, обмяна на опит и създаване на нови контакти с участници от различни изследователски организации.

2

Снимки: Кристина Симеонова

Конференцията бе открита от председателя на Организационния комитет проф. дхн Георги Вайсилов, който отбеляза, че в тазгодишното издание на конференцията броят на участниците – 68, е един от най-високите в последните години. Докладите са разпределени в 10 секции, като голяма част от участниците се обучават в изследователските университети в България.

1

Участниците в конференцията бяха приветствани и от декана на Факултета по химия и фармация проф. д-р Анела Иванова, която изрази радостта си, че за поредна година участниците в XXII Национална конференция по химия за студенти и докторанти са избрали да се включат в конференцията и да представят научните си изследвания и им пожела успех.

7

Заместник-ректорът чл.-кор. дхн Тони Спасов, бивш председател на Секция “Химия” на Хумболтовия съюз, припомни че Хумболтовият съюз в България е дългогодишен съорганизатор на конференцията и изрази своята радост от многобройните участници в събитието.

4

След официалното откриване, конференцията продължи с лекция на акад. Константин Хаджииванов от Института по обща и неорганична химия на БАН на тема: „Ce3+ катиони в CeO2 – мит или реалност?“.

3

Научният форум е разделен в секции: „Изчислителна химия“, „Физикохимия“, „Полимери“, „Органична химия“, „Фармацевтична химия“, „Катализ“ и други, като в тях са включени доклади на младите учени.

6

Конференцията се организира със съдействието на Факултетния студентски съвет при Факултета по химия и фармация, Студентски съвет и Химическата секция на Хумболтовия съюз в България.

За повече информация: тук .