Начало / Новини / Новини и събития / Втората кандидатстудентска сесия продължава с изпити по журналистика (устен), по физика, събеседване за специалност „Изобразително изкуство“ и събеседване за специалност „Графичен дизайн“

   
Втората кандидатстудентска сесия продължава с изпити по журналистика (устен), по физика, събеседване за специалност „Изобразително изкуство“ и събеседване за специалност „Графичен дизайн“

Днес в 9.00 часа в Ректората на Софийския университет започна устният изпит по журналистика. Допуснати до изпита са 427 кандидат-студенти, които на писмения изпит са получили оценка, не по-ниска от добър (3.50).

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства отново с добре дошли кандидатите и изрази надежда, че днес пред комисията ще мислят много, но ще говорят точно толкова, колкото трябва, че ще бъдат находчиви, убедителни и обаятелни.

Председателят на изпитната комисия доц. Ефрем Ефремов пожела успех на всички кандидати.

1

Издържалите успешно устния и писмения изпит по журналистика могат да кандидатстват за специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване”.

5

От тази година в специалност „Книгоиздаване“ ще се взима само по-високата оценка от двата конкурсни изпита, а не сборът, както беше досега в условията за прием. Вече ще има възможност по избор за кандидатстване в тази специалност с оценките от матурите по „Български език и литература“, „История и цивилизация“, „Философски цикъл“ и чужд език.

2

В 9.00 часа във Факултета по начална и предучилищна педагогика започна и събеседването за специалност „Изобразително изкуство“. Заявилите кандидати за участие са 13.

В 13.00 часа в Аулата на Ректората ще започне изпитът по музикален инструмент или пеене. Кандидатите, подали заявление за явяване, са 15 души.

3

В 14.00 часа в 65 аудитория в Южното крило на Ректората бе обявено началото и на конкурсния изпит по физика, за който са се записали 59 кандидати. Председател на изпитната комисия е доц. дфзн Виктор Иванов от Физическия факултет на Софийския университет.

Кандидат-студент изтегли тема № 1, по която ще пишат явилите се на днешния изпит.

По време на тегленето присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и деканът на Физическия факултет на Софийския университет проф. Александър Драйшу.

DSC_1243_ed

Проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите в Алма матер и изтъкна, че изпитната комисия очаква от тях да работят съсредоточено върху задачите, като изрази убеждението си, че подготовката им е на високо ниво и те ще съумеят да го докажат на днешния изпит. Заместник-ректорът пожела на кандидатите предстоящата академична година да бъдат студенти в Софийския университет.

DSC_1253

С успешно издържан изпит по физика се кандидатства в следните специалности:

„Физика“, „Инженерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“, „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника“, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Оптометрия“, „Физика на ядрото и елементарните частици на английски език“, „Компютърно инженерство“, „Учител по природни науки в основна степен на образованието“, „Химия и физика“, „Ядрена химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Геология“.

DSC_1240_Copy

В 14:00 часа в сградата на Факултета по начална и предучилищна педагогика (бул. „Шипченски проход“ № 69А) започна и събеседването с кандидат-студентите, желаещи да следват в специалност „Графичен дизайн“. Подалите заявление за полагането на този изпит са 86 души.