Начало / Новини / Новини и събития / Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2019/2020 г. продължава с изпити по български език и литература, биология, италиански език и физика

   
Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2019/2020 г. продължава с изпити по български език и литература, биология, италиански език и физика

В 9.00 часа в зала 224 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по български език и литература. Кандидат-студентите, подали заявление за явяване, са 1423.

Кандидат-студенти изтеглиха вариант № 1 на теста и темата на есето – „Човекът е единственото създание, което отказва да бъде, каквото е“ (Албер Камю). Изтеглена беше и контролна тема: „Нищо, което си струва да бъде научено, не може да бъде преподадено“ (Оскар Уайлд).

2

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите и изрази надеждата си да се справят отлично с поставените задачи, да пишат спокойно, но и вдъхновено и да постигнат първата много голяма цел в живота си – да станат студенти в желаната от тях специалност в Софийския университет.

3

Председателят на изпитната комисия и заместник-декан на Факултета по славянски филологии проф. Гергана Дачева се присъедини към пожеланията за успех на всички.

4

С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да изберат следните специалности:

„Философия”, „Философия” (на английски език), „Психология“, „Социология“, „Публична администрация“, „Културология“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Комуникационен мениджмънт“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Славянска филология“, „Българска филология“, „Балканистика“, „Румънска филология“, „Арменистика и кавказология“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Логопедия“, „Физическо възпитание и спорт“.

С изпит по български език и литература и с изпит по история на България бъдещите студенти могат да кандидатстват в специалност „Право“.

С изпит по български език и литература и с изпит по английски, френски, немски или испански език може да се кандидатства за специалност „Европеистика“, а с изпит по български език и литература и с изпит по английски, френски, немски, испански, италиански или руски език – в специалност „Регионално развитие и политика“.

В 14.00 часа в 272 аудитория на Ректората започна конкурсният изпит по биология, за който са се записали 916 кандидати. В присъствието на заместник-ректора на Алма матер проф. Ренета Божанкова, декана на Биологическия факултет проф. Стоян Шишков, председателя на изпитната комисия от Биологическия факултет доц. Петя Христова и председателя на изпитната комисия от Медицинския факултет проф. Цветанка Маринова кандидат-студенти изтеглиха вариант № 2 на теста в компонент 1 на изпита и темата „Ендокринна система – ендокринни жлези (видове, устройство и функции)“ в компонент 2, който е задължителен само за желаещите да кандидатстват в специалност „Медицина“.

1-b

С успешно издържан изпит по биология се кандидатства в следните специалности: „Оптометрия“, „Учител по природни науки в основна степен на образованието“, „Екохимия“, „Биология“, „Молекулярна биология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Биотехнологии“, „Биология и химия“, „География и биология“, „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, „Биология и английски език“, „Агробиотехнологии“, „Геология“, „Физическо възпитание и спорт“, „Медицинска сестра“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.

2-b-1

С изпити по биология и по химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите „Фармация“ и „Медицина“.

14.00 часа бе началото и на изпита по италиански език. В 240 аудитория в присъствието на заместник-ректора на Алма матер проф. Ренета Божанкова и председателя на изпитната комисия доц. Дария Карапеткова кандидат-студент изтегли тема № 2, по която ще работят 25 кандидат-студенти, подали заявления за явяване на изпита.

3-i-1

Успешно издържаният изпит по италиански език дава възможност за кандидатстване в следните специалности:

„Социология“, „Културология“, „Политология“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Философия (на английски език)“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Българска филология“, „Славянска филология“, „Балканистика“, Френска филология“, „Испанска филология“, „Италианска филология“, „Португалска филология“, „Класическа филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Тюркология“, „Арабистика“, „Иранистика“, „Китаистика“, „Индология“, „Японистика“, „Кореистика“, „Арменистика и кавказология“, „Комуникационен мениджмънт“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Логопедия“, „Медийна педагогика и художествената комуникация“.

С успешно издържани кандидатстудентски изпити по история на България и по италиански език може да се кандидатства в специалностите „Международни отношения“ и „Регионално развитие и политика“, а с изпити по география и по италиански език – в „Туризъм“ и „Регионално развитие и политика“.

С изпити по италиански език и по български език и литература; или философия и социални науки или математика (I или II ), бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалността „Регионално развитие и политика“.

В 224 аудитория в Ректората започна и конкурсният изпит по физика, за който са се записали 52 кандидати. Председател на изпитната комисия е проф. дфзн Виктор Иванов от Физическия факултет на Софийския университет.

4-f-1

В присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова, декана на Физическия факултет на Софийския университет проф. Георги Райновски и предишния декан проф. Александър Драйшу кандидат-студент изтегли тема № 2, по която ще пишат явилите се на днешния изпит.

С успешно издържан изпит по физика се кандидатства в следните специалности:

„Физика“, „Инженерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“, „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника“, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Оптометрия“, „Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език)“, „Компютърно инженерство“, „Учител по природни науки в основна степен на образованието“, „Химия и физика“, „Ядрена химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Геология“.