Начало / Новини / Новини и събития / Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 година продължава с устен изпит по журналистика, събеседване за специалност „Изобразително изкуство“, музикален инструмент или пеене и физика

   
Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 година продължава с устен изпит по журналистика, събеседване за специалност „Изобразително изкуство“, музикален инструмент или пеене и физика

Днес в 9.00 часа в Ректората на Софийския университет започна устният изпит по журналистика за кандидат-студенти.

Допуснати до устния изпит по журналистика са 431 кандидат-студенти, които на писмения изпит по журналистика са получили оценка, не по-ниска от добър (3,50).

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите и отбеляза, че вижда готовността в очите им и изрази убедеността си, че комисиите с радост и гордост ще ги оценят високо.

1

Председателят на изпитната комисия доц. Ефрем Ефремов пожела на кандидатите да покажат знания, владеене на фактите и най-вече да бъдат спокойни. Той изрази убеждението си, че на голяма част от тях през октомври 2016 г. ще има удоволствието да връчи студентски книжки.

Устният изпит по журналистика се провежда еднократно само за редовната кандидатстудентска изпитна сесия. Изпитът протича под формата на събеседване на изпитните комисии с кандидат-студентите. За обективност на оценките и съпоставимост на знанията на кандидатите се задават на всички едни и същи въпроси, които се определят от изпитната комисия в деня на изпита. За оформяне на общото представяне на кандидат-студента е допустимо комисиите да задават допълнителни, изясняващи въпроси към основните теми.

2

Предмет на оценка са общата култура и осведоменост по актуални събития; комуникативните умения; информираността и мотивацията за професията.

Ако кандидат-студентът представи свои авторски материали, комисиите могат да зададат въпроси, свързани с тях.

Издържалите успешно устния и писмения изпит по журналистика могат да кандидатстват за специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация – Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване.

3

В 9.00 часа започна и изпитът събеседване за специалност „Изобразително изкуство“.

Конкурсният изпит се провежда под формата на изпит-събеседване, на който кандидат-студентите представят портфолио с авторски рисунки. Кандидат-студентите отговарят на следните въпроси:

1. Споделете впечатленията си от посетени у нас художествена изложба, музей, галерия или друга изява на художници.

2. Изяснете особеностите на творческия процес и изразните средства във Ваши творби, които сте представили на събеседването в оригинал.

В хода на събеседването се изясняват и интересите на кандидата по отношение на съвременния художествен живот. Кандидатът споделя своите впечатления и оценки от посетени изложби, галерии, музеи, според възможностите, с които разполага, за да се запознае с тях (в София или в страната). Поощрява се също самостоятелността на подбора и преценката, а не количеството на фактите.

Кандидатът представя свои творби, избрани по лична преценка в оригинал. Поощрява се умението му да изложи мотивирано и убедително идеите, намеренията и задачите, които са го ръководили при избора на един или друг проблем, тема, сюжет, жанр и т.н. при осъществяването на дадената творба.

В 13.00 часа в Аулата на Ректората започна изпитът по Музикален инструмент или пеене. Кандидатите, подали заявление за явяване на изпита, са 39 души.

1

Кандидатите, които се явяват с музикален инструмент могат да ползват всички видове инструменти използващи се в симфоничния, естрадния, духовия и народен оркестър; кандидатите, които се явяват с пеене (класическо, народно, естрадно) трябва да си осигурят съпровод на пиано или друг музикален инструмент. Всички кандидати са задължени да изпълнят наизуст две музикални произведения по избор.

2

В 14.00 часа в зала 224 на Софийския университет Стоян Шиваров от Бургас изтегли тема № 3 на изпита по физика. 35 кандидат-студенти са подали заявления за явяване на изпита.

Проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите и изрази надежда да впечатлят комисията със своите знания. Председателят на изпитната комисия е доц. Виктор Иванов.

1

С успешно издържан изпит по физика кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия и физика; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология.

3